NEW! Ugears 70137 Scrambler UGR-10 z bocznym wózkiem

Scrambler UGR-10 z bocznym wózkiem - Image 1
Tillverkare: Ugears
Produktkod: UGE70137
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 21.9.2020
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
310.23 SEK eller 19800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareUgears
ProduktkodUGE70137
Vikt:0.54 kg
Ean:4820184121133
Tillagd i katalogen:14.9.2020

Tak jak powietrze, którym oddychamy i woda, któr± pijemy, podró¿owanie sta³o siê dla nas niezbêdn± aktywno¶ci±. Szukaj±c nowych do¶wiadczeñ, chcemy zobaczyæ miejsca z dala od domu. Dlatego przygotuj siê na wyruszenie w drogê z nowym towarzyszem przygód - szybkim i wytrzyma³ym Scramblerem UGR-10 z bocznym wózkiem od UGEARS

Czas otworzyæ gara¿, aby zmontowaæ nowy fajny motocykl i zobaczyæ, dok±d zaprowadzi Ciê Twoja wyobra¼nia! Mi³ej i zabawnej podró¿y z Scramblerem UGR-10 z Ugears.

Jak to dzia³a

Motocykl jest napêdzany silnikiem gumowym po³±czonym z ko³ami za pomoc± sprzêg³a ta¶mowego. Klucz do nakrêcania znajduje siê pod mask± zbiornika paliwa. Jedno nakrêcenie napêdzi Twój Scrambler do pokonania odleg³o¶ci 3 metrów. Kieruj swoim rowerem w wybranym przez siebie kierunku za pomoc± obracaj±cych siê dr±¿ków kierowniczych - i zbli¿ siê do swojej nowej przygody!

Je¶li planujesz weso³± przeja¿d¿kê i masz dobrego przyjaciela, który chce siê z Tob± spotkaæ, lub jeste¶ jedn± z tych osób, które zawsze maj± jaki¶ dodatkowy baga¿, to Twój Scrambler ma do zaoferowania bardzo fajn± funkcjê. Wygodny i przestronny wózek boczny, który ma wystarczaj±co du¿o miejsca, aby przewie¼æ ma³ych pasa¿erów, ³adunek s³odyczy, dostarczyæ notatki lub inny ma³y ³adunek, taki jak spinacze do papieru i inne materia³y biurowe. Mo¿esz w ³atwy sposób przymocowaæ lub zdj±æ wózek boczny, jak tylko chcesz.

Design

Scrambler bazuje na prototypie motocykla dual-sport, pojazdu zaprojektowanego do poruszania siê zarówno po ¶liskich asfaltowych autostradach, jak i po drogach o du¿ym natê¿eniu ruchu lub w trybie Dirty Tracker. Oryginalne motocykle dual-sport pochodz± z rodziny tak zwanych "scramblerów" - lekkich motocykli miejskich produkowanych przez Triumph i BSA ju¿ w latach 50. XX wieku. Dziêki inteligentnej konstrukcji zawieszenia i wysoko zamontowanym t³umikom, motocykle te by³y bardzo dobrze przystosowane do jazdy po nierównych drogach. Podobnie jak prawdziwy motocykl, model ten jest nie tylko szybki, ale i bardzo stabilny dziêki zastosowaniu widelca i zawieszenia wahad³owego na przednich i tylnych ko³ach. Realistyczny design retro uzupe³niony jest sprytnym na¶ladownictwem w pe³ni dzia³aj±cego silnika z przeciwbie¿nymi cylindrami.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Scrambler UGR-10 z bocznym wózkiem
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 21.9.2020

GLS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 14.9.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?