Cobi

Cobi 24570 Skoda Fabia

Skoda Fabia - Image 1
Tillverkare: Cobi
Produktkod: COB24570
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 23.4.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
131.31 SEK -5% 124.54 SEK eller 8800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareCobi
ProduktkodCOB24570
Tillagd i katalogen:3.7.2020

Škoda Fabia to samochód osobowy klasy aut miejskich. Produkowany pod czesk± mark± Škoda. Obecnie produkowana III generacja auta zosta³a po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych w Pary¿u w 2014 roku. Na klockach znajduj± siê trwa³e nadruki, które nie ¶cieraj± siê nawet w trakcie intensywnej zabawy. Nieliczne naklejki s± ³atwe do naniesienia. Model w skali 1:35 z³o¿ony w 100% z klocków COBI bardzo wiernie oddaje charakterystyczne kszta³ty oryginalnego samochodu Skoda Fabia. Dziêki 77 elementom mo¿liwe s± drobne modyfikacje i przeróbki pojazdu. Obracaj±ce siê ko³a wyposa¿one w opony idealnie nadaj± siê do poruszania modelem w trakcie zabawy.

Model z klocków konstrukcyjnych COBI bêdzie w pokoju dzieciêcym nie tylko zabawk±, ale równie¿ przyczyni siê do zainteresowania motoryzacj±. Z pewno¶ci± pomo¿e rozwin±æ zdolno¶ci motoryczne dzieci oraz podniesie umiejêtno¶ci konstrukcyjne. Dla doros³ych fanów klocków bêdzie to piêkny model pojazdu oraz byæ mo¿e zacz±tek przysz³ej kolekcji.

 •  77 wysokiej jako¶ci elementów,
 •  wyprodukowane w UE przez firmê z ponad 20-letni± tradycj±,
 •  spe³niaj± normy bezpieczeñstwa dotycz±ce produktów dla dzieci,
 •  w pe³ni kompatybilne z innymi markami klocków konstrukcyjnych,
 •  klocki z nadrukami nie odkszta³caj± siê i nie bledn± w czasie zabawy czy pod wp³ywem temperatury,
 •  czytelna i intuicyjna instrukcja oparta na rysunkach i ikonach,
 •  arkusz z naklejkami.

Wymiary modelu:(d³ x sz x wys): 11 x 6,5 x 4 cm
Wymiary pude³ka (d³ x sz x wys): 17 x 4,5 x 14 cm

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Skoda Fabia
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 23.4.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 30.4.2021
-
onsdag, 5.5.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 30.4.2021
-
onsdag, 5.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 3.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?