Blue Rider Publishing BR806 Slovak Air Force

Slovak Air Force - Image 1
Skala: 1:72
Produktkod: BLU-BR806
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 8.3.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
48.08 SEK eller 3200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareBlue Rider Publishing
ProduktkodBLU-BR806
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:1.2.2019
TagsL-39

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach wspó³czesnych s³owackich si³ powietrznych (s³owacki: Vzdusne Sily Ozbrojenych Sil Slovenskej Republiky, ang. Slovak Air Force) zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od 1993 roku, kiedy to Czechos³owacja rozdzieli³a siê pokojowo na Czechy i S³owacjê. Insygnium s³owackich si³ powietrznych nawi±zuje jako ¿ywo do god³a S³owacji i przedstawia srebrny krzy¿ lotaryñski, wznosz±cy siê na trzech, niebieskich górach (w³a¶ciwie: na trójwzgórzu) w czerwonym polu. Insygnium to jest stosowane zarówno jako roundelle, przede wszystkim na skrzyd³ach s³owackich samolotów bojowych, ale te¿ jako oznaczenie umieszczane na statecznikach pionowych (ang. fin flash). Warto dodaæ, ¿e od pocz±tku XXI wieku s³owackie si³y powietrzne stosuj± te¿ insygnia o obni¿onej widzialno¶ci (ang. low-visibility). 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Slovak Air Force
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 8.3.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
måndag, 15.3.2021
-
onsdag, 17.3.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 15.3.2021
-
onsdag, 17.3.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
fredag, 19.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 1.2.2019
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48892
Tillgänglighet: tillgänglig!

47.82 SEK eller 3200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMQ72148
Tillgänglighet: tillgänglig!

74.87 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7084
Tillgänglighet: på begäran

157.31 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7083
Tillgänglighet: på begäran

120.90 SEK eller 8100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CM7085
Tillgänglighet: på begäran

127.15 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Quickboost
Produktkod: QUB48843
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.21 SEK eller 4300 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMQ48153
Tillgänglighet: tillgänglig!

74.87 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduEX605
Tillgänglighet: tillgänglig!

116.30 SEK eller 7500 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduFE918
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.79 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Blue Rider Publishing
Produktkod: BLU-BR807
Tillgänglighet: tillgänglig!

48.08 SEK eller 3200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-72-085
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.68 SEK eller 2500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVV72025
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.43 SEK eller 1200 poäng