Zvezda

NEW! Zvezda 6271 Soviet Assault Sapper Team

Soviet Assault Sapper Team - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6271
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 26.2.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
42.36 SEK eller 2900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareZvezda
Produktkodzve6271
Vikt:0.05 kg
Ean:4600327062710
Skala1:72
Tillagd i katalogen:22.2.2021
TagsRussian-World-War-II-Infantry

Armia Czerwona w latach 20. i – zw³aszcza – latach 30. XX wieku przechodzi³a gwa³towny rozwój, je¿eli idzie o zwiêkszanie swoich etatów, jak równie¿ o rosn±ce nasycenie broniami technicznymi, przede wszystkim broni± pancern±. Nadal jednak, podstawowym i liczebnie najwiêkszym elementem Armii Czerwonej by³a piechota. Intensywny rozwój ilo¶ciowy tego rodzaju broni rozpocz±³ siê ju¿ na prze³omie lat 1929/1930. W 1939 r., jeszcze przed agresj± na Polskê piechota radziecka by³a uformowana w 173 dywizje (tzw. dywizje strzeleckie), z których wiêkszo¶æ zgrupowano w 43 korpusach. Warto dodaæ, ¿e po kampanii wrze¶niowej 1939 r. liczba ta jeszcze wzros³a. Radziecka dywizja strzelecka w 1941 r. liczy³a etatowo trzy pu³ki strzeleckie (ka¿dy po trzy bataliony), pu³k artylerii, po dywizjonie artylerii przeciwpancernej i przeciwlotniczej oraz bataliony rozpoznawczy i ³±czno¶ci. W sumie liczy³a ok. 14.500 ludzi. Jednak do 1945 r. etat ten przeszed³ znaczne zmiany prowadz±c do dywizji licz±cej ok. 11.500-12.000 ludzi, z³o¿onej z trzech pu³ków piechoty, brygady artylerii z³o¿onej z trzech pu³ków, dywizjonu artylerii samobie¿nej oraz wielu jednostek wsparcia, miêdzy innymi: broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej czy ³±czno¶ci. Zdecydowanie zwiêkszy³o siê równie¿ nasycenie jednostek piechoty broni± maszynow± – na przyk³ad pistoletami maszynowymi PPsZ 41, a pó¼niej PPsZ 43.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Soviet Assault Sapper Team
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 - 6 st.
fredag, 26.2.2021

> mer än 6 st.
tisdag, 2.3.2021

GLS

1 - 6 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

> mer än 6 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.3.2021
-
torsdag, 11.3.2021

UPS

1 - 6 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

> mer än 6 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 9.3.2021
-
torsdag, 11.3.2021

Rek

1 - 6 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 11.3.2021

> mer än 6 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 15.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 22.2.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-D72060
Tillgänglighet: på begäran

182.80 SEK eller 12300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVM72010
Tillgänglighet: på begäran

18.69 SEK eller 1300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe72A13
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72018
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.42 SEK eller 2500 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6103
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.36 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6199
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.36 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6179
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.36 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6197
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.36 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Heller
Produktkod: hlr49603
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.19 SEK eller 4700 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6195
Tillgänglighet: tillgänglig!

834.81 SEK 767.19 SEK
eller 56200 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6069
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.90 SEK 99.06 SEK
eller 7300 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6057
Tillgänglighet: tillgänglig!

92.56 SEK 85.01 SEK
eller 6200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF72288
Tillgänglighet: på begäran

127.15 SEK eller 8600 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35207
Tillgänglighet: tillgänglig!

158.35 SEK 150.16 SEK
eller 10100 poäng

-5%

Skala: 1:48
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam32521
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.86 SEK 125.04 SEK
eller 8500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Armor35
Produktkod: RMR-35102
Tillgänglighet: tillgänglig!

138.85 SEK eller 9300 poäng