Armycast

Armycast ACM49062 Soviet Red-White Outlined Kremlin Stars - Early

Soviet Red-White Outlined Kremlin Stars - Early - Image 1
Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49062
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
140.65 SEK eller 9200 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareArmycast
ProduktkodRMC-ACM49062
Vikt:0.02 kg
Skala1:48
Tillagd i katalogen:24.8.2021
TagsRussian-Insignia

Oznaczenia przynale¿no¶ci pañstwowej (dalej: insygnia) na samolotach rosyjskich si³ powietrznych zaczêto stosowaæ od samego ich powstania, czyli od 1912 roku, kiedy to powsta³a Flota Powietrzna Jego Cesarskiej Wysoko¶ci (ang. Emperor's Military Air Fleet). Na u¿ywanych przez ni± maszynach, na kad³ubach i skrzyd³ach stosowano najczê¶ciej jednolity roundelle (ang. rondel) z³o¿ony z trzech ¶ci¶le do siebie przylegaj±cych okrêgów o barwach bia³ej, niebieskiej i czerwonej, z których okrêgiem o najwiêkszej ¶rednicy by³ czerwony. Warto dodaæ, ¿e najwiêksza powierzchniê w takim roundelle zajmowa³ kolor bia³y. Z kolei jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash) stosowano najczê¶ciej stylizowan± flagê Imperium Rosyjskiego w kolorach takich samych jak roundelle o barwach (patrz±c od góry): bia³ej, czerwonej i niebieskiej. Takie oznaczenia stosowano do 1917 roku i czê¶ciowo w okresie wojny domowej (1917-1922). Swoistym sukcesorem si³ powietrznych imperialnej Rosji by³y sowieckie si³y powietrze (ros. Voyenno-Vozdushnye Sily), które sformowano ju¿ w 1918 roku. W ich przypadku jako insygnia maszyn stosowano czerwon±, piêcioramienn±, gwiazdê, któr± wykorzystywano zarówno do oznaczenia skrzyde³ i kad³ubów maszyn, ale te¿ jako oznaczenie stateczników pionowych (ang. fin flash). W okresie miêdzywojennym oraz w czasie II wojny ¶wiatowej stosowano najczê¶ciej jednolit± czerwon± gwiazdê albo czerwon± gwiazdê w bia³ej albo z³otej obwódce. Po 1945 roku, w³a¶ciwie do chwili obecnej, stosuje siê przede wszystkim wspomnian± gwiazdê w bia³ej obwódce. Warto dodaæ, ¿e od 2010 roku teoretycznie, oficjalnym insygnium statków powietrznych Federacji Rosyjskiej jest czerwona gwiazda z obwódkami bia³± i niebiesk±, a zatem nawi±zuj±c± kolorystkê do rosyjskiej flagi narodowej.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Soviet Red-White Outlined Kremlin Stars - Early
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

tisdag, 25.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

Rek


Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

Fedex Economy


Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Fedex International Priority


Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 24.8.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49061
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.53 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49055
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.29 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49063
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.65 SEK eller 9200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49064
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.65 SEK eller 9200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49066
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.53 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49060
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.53 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49057
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.65 SEK eller 9200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49058
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.65 SEK eller 9200 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49052
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.29 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49053
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.29 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49054
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.29 SEK eller 5000 poäng

Skala: 1:48
Tillverkare: Armycast
Produktkod: RMC-ACM49056
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.65 SEK eller 9200 poäng