Arma Hobby

NEW! Arma Hobby 70010 TS-11 Iskra bis DF Expert Set

TS-11 Iskra bis DF Expert Set - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: Arma Hobby
Produktkod: AMH70010
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: torsdag, 28.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
156.61 SEK eller 11000 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareArma Hobby
ProduktkodAMH70010
Vikt:0.12 kg
Ean:5902734373328
Skala1:72
Tillagd i katalogen:17.9.2021
TagsPZL-TS-11-Iskra

PZL TS-11 Iskra jest wspó³czesnym polskim samolotem szkolno-bojowy. Oblot prototypu mia³ miejsce w 1960 roku. Produkcja seryjna trwa³a w latach 1963-1987 koñcz±c siê wytworzeniem 424 egzemplarzy tego samolotu. Napêd (od 1969 roku) zapewnia pojedynczy silnik odrzutowy WSK SO-3. Samolot osi±ga prêdko¶æ maksymaln± rzêdu 720 km/h, a zasiêg maksymalny dochodzi do 1250 kilometrów. Uzbrojenie pok³adowe stanowi pojedyncze dzia³ko NS-23 albo NR-23 kal. 23 mm.

Wraz z szerokim wprowadzaniem do lotnictwa polskiego samolotów odrzutowych pojawi³a siê konieczno¶æ skonstruowania adekwatnego samolotu treningowego. Za jego opracowanie i produkcjê by³y odpowiedzialne zak³ady WSK "PZL Mielec", a jego g³ównym konstruktorem by³ Tadeusz So³tyk. Nowy samolot okaza³ siê udan± konstrukcj± o niez³ych osi±gach, stosunkowo niskiej zawodno¶ci oraz niskich kosztach eksploatacji. W toku produkcji seryjnej powsta³o wiele wariantów tego samolotu. Pierwsz± produkowan± seryjnie by³a wersja Iskra bis-A, napêdzana jeszcze silnikiem SO-1. Krótko pó¼niej pojawi³a siê wersja Iskra bis-B bêd±ca ju¿ modelem szkolno-bojowym z mo¿liwo¶ci± zabierania uzbrojenia podwieszanego. Do s³u¿by wesz³a równie¿ wersja Iskra R, czyli wersja rozpoznania morskiego czy te¿ Iskra bis D – wersja szkolno-bojowa. Powsta³a te¿ wersja cywilna pozbawiona uzbrojenia o nazwie Iskra Jet. Wojskowymi u¿ytkownikami samolotów TS-11 Iskra by³a Polska oraz Indie. W wersji cywilnej samoloty trafi³y m.in.: do USA czy Wielkiej Brytanii.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: TS-11 Iskra bis DF Expert Set
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

torsdag, 28.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 17.9.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D72038
Tillgänglighet: tillgänglig!

49.11 SEK eller 3400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Master
Produktkod: MAS-AM-72-101
Tillgänglighet: tillgänglig på begäran inom ca 5-10 arbetsdagar

39.13 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D72041
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.66 SEK eller 1700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Model Maker Decals
Produktkod: MMD-D72067
Tillgänglighet: tillgänglig!

36.88 SEK eller 2600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Tally HO!
Produktkod: TLHS72-009
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.63 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu73008
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.06 SEK eller 3800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Maestro Models
Produktkod: MAE-P7223
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.27 SEK eller 6200 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeR-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.12 SEK eller 3000 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Arma Hobby
Produktkod: AMH70011
Tillgänglighet: tillgänglig!

163.59 SEK eller 11500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Arma Hobby
Produktkod: AMH70004
Tillgänglighet: tillgänglig!

85.27 SEK eller 6000 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Arma Hobby
Produktkod: AMH70001
Tillgänglighet: tillgänglig!

451.43 SEK eller 31700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Plastyk
Produktkod: PLK106
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.66 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC18
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.87 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC22
Tillgänglighet: tillgänglig!

44.87 SEK eller 3100 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Plastyk
Produktkod: PLK061
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.84 SEK eller 3900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC22s
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.75 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: MisterCraft
Produktkod: mscC18s
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.75 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Plastyk
Produktkod: PLK047
Tillgänglighet: tillgänglig!

34.89 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Plastyk
Produktkod: PLK016
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.90 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Plastyk
Produktkod: PLK017
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.90 SEK eller 2200 poäng