AMMO of Mig Jimenez

AMMO of Mig Jimenez 4522PO The Weathering Magazine 23 DIE CAST od zabawki do modelu - j. polski

The Weathering Magazine 23 DIE CAST od zabawki do modelu - j. polski - Image 1
Tillverkare: AMMO of Mig Jimenez
Produktkod: AMM-4522PO
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 31.3.2020
87.01 SEK eller 5500 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareAMMO of Mig Jimenez
ProduktkodAMM-4522PO
Vikt:0.34 kg
Ean:8432074045229
Tillagd i katalogen:2.7.2018

The Weathering Magazine to jedyny magazyn po¶wiêcony w ca³o¶ci technikom malowania i postarzania modeli redukcyjnych. W tym wydaniu zajmiemy siê nietypowym dla naszego magazynu tematem — fabrycznie zmontowanymi modelami z metalu i plastiku, dostêpnymi w nieskoñczonej ró¿norodno¶ci intryguj±cych tematów do malowania i patynowania.
Poka¿emy Ci proste sztuczki i bardziej z³o¿one techniki u¿ywane podczas pracy z gotowymi replikami oraz wska¿emy najczêstsze mo¿liwe do poprawienia niedostatki charakterystyczne dla tego typu modeli, np. ukrywania widocznych ¶rub lub usuwania grubej warstwy oryginalnego lakieru. Wyja¶nimy, które techniki postarzania bêd± najbardziej odpowiednie dla lokomotyw H0, traktorów g±sienicowych lub kolekcjonerskich figur z Gwiezdnych Wojen. Ponadto poka¿emy Ci, jak wskrzesiæ do ¿ycia model samochodu rajdowego lub miniaturê koparki i jak przekszta³ciæ ma³y zabawkowy autobus w realistyczn± replikê. Zamienimy b³yszcz±cy wóz stra¿acki w stary opuszczony pojazd ze z³omowiska i pomalujemy niewielki wstêpnie zmontowany samolot, aby wygl±da³ jak model z wy¿szej pó³ki. I oczywi¶cie o wiele wiêcej ... Jak zawsze przedstawiamy wszystkie techniki w formie szczegó³owych artyku³ów „krok po kroku”, zawieraj±cych wysokiej jako¶ci zdjêcia i zwiêz³e opisy, których autorami s± najlepsi modelarze z ca³ego ¶wiata. Wydane na b³yszcz±cym papierze w formie serii do kolekcjonowania. Zapraszamy!

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: The Weathering Magazine 23 DIE CAST od zabawki do modelu - j. polski
Tillagd i katalogen: 2.7.2018
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?