WAK

WAK 06-2021 Trieste

Trieste - Image 1
Skala: 1:50
Tillverkare: WAK
Produktkod: WAK06-2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 22.10.2021
59.08 SEK eller 4100 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareWAK
ProduktkodWAK06-2021
Vikt:0.12 kg
Skala1:50
Tillagd i katalogen:22.7.2021
TagsBatyskaf-trieste

Autor: J. Janukowicz
Poziom trudno¶ci: 2/5
Ilo¶æ arkuszy z czê¶ciami: 8
Ilo¶æ rysunków monta¿owych: 36
Dostêpne akcesoria: laserowo wycinane wrêgi

Model batyskafu, który w 1960 roku jako pierwszy pojazd za³ogowy zszed³ na dno Rowu Mariañskiego, na g³êboko¶æ 10912 metrów. Model do¶æ prosty, z mo¿liwo¶ci± wykonania niektórych elementów w trudniejszej wersji.

Wymiary modelu:
- d³ugo¶æ: 37 cm
- szeroko¶æ: 7 cm
- wysoko¶æ: 23 cm

Batyskaf Trieste to statek podwodny przeznaczony do badañ g³êbinowych zbudowany w firmach  Acciaierie Terni oraz Cantieri Riuniti dell Adriatico,  którego wodowanie nast±pi³o 26 sierpnia 1953 roku. Trieste mia³ d³ugo¶æ 18,1 metra, a ¶rednica jego kad³uba wynosi³a 3,5 metra. Konstruktorem jednostki by³ August Piccard, który wykorzysta³ do jego budowy stal o zwiêkszonej wytrzyma³o¶ci dochodz±cej na niektórych miejscach statku do 12,7 cm grubo¶ci. Pierwsze próbne zanurzenie mia³o miejsce w 1953 r. w pobli¿u wyspy Capri, a statek w 1957 roku naby³a US Navy, by ju¿ dwa lata pó¼niej wykorzystaæ go w tzw. Projekcie Nekton, który mia³ na celu zbadanie najg³êbszego znanego rowu oceanicznego na Ziemi – Rowu Mariañskiego. W dniu 23 stycznia 1960 roku, batyskaf z dwuosobow± za³og± z³o¿on± z syna konstruktora  - Jacques Piccarda oraz Dona Walsha zszed³ na g³êboko¶æ ok. 10.910 metrów w toku 9-godzinnego zanurzania. Trieste zosta³ wycofany ze s³u¿by w 1966 roku. W chwili obecnej jego kad³ub jest eksponowany w National Museum of the United States Navy w Waszyngtonie.

 

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Trieste
Tillagd i katalogen: 22.7.2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?