M-Model

M-Model 32077 Trooper Of 7th Polish Light Horse Lancers Albuhera 1811

Trooper Of 7th Polish Light Horse Lancers  Albuhera 1811 - Image 1
Skala: 54mm
Tillverkare: M-Model
Produktkod: MMO32077
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 27.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
162.84 SEK eller 11400 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareM-Model
ProduktkodMMO32077
Vikt:0.08 kg
Skala54mm
Tillagd i katalogen:2.4.2010
TagsDuchy-of-Warsaw-Cavalry

Siódmy Pu³k U³anów Nadwi¶lañskich by³ te¿ nazywany (od 1807 r.) Pu³kiem Lansjerów Legii Polsko-W³oskiej, a od 1808 r. równie¿ Pu³kiem Lansjerów Legii Nadwi¶lañskiej. Niezale¿nie od nazwy by³a to polska jednostka kawaleryjska znajduj±ca siê na francuskim ¿o³dzie. Jednostka sk³ada³a siê z 4 szwadronów po dwie kompanie w ka¿dym szwadronie. Pojedyncza kompania liczy³a z kolei etatowo 128 ludzi. Wraz ze sztabem, ca³y pu³k liczy³ etatowo (od 1808 r.) 1043 oficerów i ¿o³nierzy. Warto dodaæ, ¿ê pu³k posiada³ kompaniê wybrocz±, w której s³u¿yli najlepsi strzelcy i szermierze oraz ¿o³nierze o najwiêkszym do¶wiadczeniu bojowym. Uzbrojenie szeregowych sk³ada³o siê z lancy, szabli oraz karabinku kawaleryjskiego. Jednostka przesz³a d³ugi szlak bojowy w czasie wojen napoleoñskich, walcz±c na terenie miêdzy innymi dzisiejszych W³och czy Niemiec. W du¿ym stopniu zosta³a u¿yta w toku kampanii na p³w. Iberyjskim (1808-1814). Szczególnie ws³awi³a siê w czasie bitew pod Hohenlinden (1800) oraz Albuhera (1811).

 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Trooper Of 7th Polish Light Horse Lancers Albuhera 1811
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
onsdag, 27.10.2021

> mer än 1 st.
fredag, 12.11.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.11.2021
-
måndag, 8.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 19.11.2021
-
tisdag, 23.11.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.11.2021
-
måndag, 8.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 19.11.2021
-
tisdag, 23.11.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 10.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 25.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 2.4.2010
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?