Fine Art

Fine Art 664 Turntable for Spray Booth

Turntable for Spray Booth - Image 1
Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR664
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 29.12.2021
101.46 SEK eller 6600 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareFine Art
ProduktkodFNR664
Vikt:0.25 kg
Ean:5903002051627
Tillagd i katalogen:31.5.2021
TagsPainting-station

Okr±g³a i obrotowa podstawka (stand) do malowania modeli plastikowych. Posiada profilowan± czê¶æ robocz±, która utrudnia przypadkowe przesuwanie siê malowanych czê¶ci. Pozwala na malowanie zarówno wiêkszych elementów, jak chocia¿by wanna kad³uba czo³gu w skali 1:35 czy karoseria samochodu w skali 1:24, ale mo¿na j± te¿ wykorzystaæ do malowanie znacznie mniejszych czê¶ci czy detali modelarskich. Wówczas jednak nale¿y wbiæ w prezentowan± podstawkê zaostrzone zaciski (klamerki, klipsy) modelarskie.  Warto dodaæ, ¿e ze wzglêdu na wykorzystane materia³y, utrzymanie jej w czysto¶ci nie bêdzie stanowi³o wiêkszego problemu. Omawiany stand nadaje siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno pêdzlem, jak i przede wszystkim aerografem. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z wieloma rodzajami modeli plastikowych, na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700. Z pewnymi zastrze¿eniami oraz przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci stand mo¿na równie¿ wykorzystaæ do malowania figurek chocia¿by w skalach 1:16, 1:35 i 1:48 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Warto wspomnieæ, ¿e producent zdecydowanie rekomenduje pracê z omawianym narzêdziem w kabinie malarskiej (na przyk³ad: Wyci±g do malowania typ 512 z dodatkowym o¶wietleniem LED albo Spray Booth HS-E420DCK), do której to zreszt± jest przede wszystkim dedykowane. Bez w±tpienia, prezentowana podstawka do malowania mo¿e u³atwiæ i przyspieszyæ prace z aerografem lub farb± w sprayu w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Spray-Work Painting Stand Set, Uchwyt do malowania z 10 klipsami albo Stacja Lakiernicza

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Turntable for Spray Booth
Tillagd i katalogen: 31.5.2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR665
Tillgänglighet: tillgänglig!

1127.56 SEK eller 73500 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR546
Tillgänglighet: tillgänglig!

106.56 SEK eller 6900 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR548
Tillgänglighet: på begäran

94.48 SEK eller 6200 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR660
Tillgänglighet: otillgänglig

1208.10 SEK eller 78700 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74522
Tillgänglighet: tillgänglig!

267.77 SEK 254.24 SEK
eller 16600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19502
Tillgänglighet: tillgänglig!

140.65 SEK eller 9200 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7600
Tillgänglighet: tillgänglig!

108.70 SEK eller 7100 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7000
Tillgänglighet: tillgänglig!

1119.51 SEK eller 73000 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ02
Tillgänglighet: tillgänglig!

475.17 SEK eller 31000 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ01
Tillgänglighet: tillgänglig!

311.40 SEK eller 20300 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ03
Tillgänglighet: tillgänglig!

571.82 SEK eller 37300 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-AC1
Tillgänglighet: tillgänglig!

192.74 SEK eller 12600 poäng