Revell

Revell 39063 Tweezers 3 Piece Set

Tweezers 3 Piece Set - Image 1
Tillverkare: Revell
Produktkod: rev39063
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 13.4.2021
60.05 SEK -12% 52.76 SEK eller 4000 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareRevell
Produktkodrev39063
Vikt:0.06 kg
Ean:4009803390635
Tillagd i katalogen:20.4.2015
TagsAngled-Tweezers Straight-Tweezers Revers-Action-Tweezers

Zestaw 3 pêset (pincet) modelarskich wykonanych ze stali. W sk³ad zestawu wchodzi:

- 1 pêseta wyd³u¿ona o koñcówkach prostych, spiczastych i ostrych,

- 1 pêseta wyd³u¿ona o koñcówkach ³ukowo zakrzywionych i spiczastych, ze ¿³obkowan± (z±bkowan±) czê¶ci± robocz±

oraz

- 1 pêseta samozaciskowa o koñcówkach prostych,

Ka¿de z w/w narzêdzi (za wyj±tkiem pêsety samozaciskowej) ma profilowan± czê¶æ chwytn±, a do tego jest dobrze wywa¿one, dziêki czemu le¿± one poprawne w d³oni i pozwalaj± na pewny chwyt narzêdzia. Umo¿liwiaj± te¿ ca³kiem ergonomiczn± oraz sprawn± pracê. Oka¿± siê równie¿ przydatne w szerokim spektrum prac modelarskich! Przede wszystkim mo¿na je zastosowaæ do monta¿u wielu detali modelarskich, takich jak chocia¿by: maszty statków i okrêtów (szczególnie w skali 1:700), elementy silników lotniczych czy czo³gowych (zw³aszcza w skalach: 1:35, 1:48 i 1:72), zewnêtrzne wyposa¿enie wie¿ wozów bojowych albo elementy podwozia samolotów czy ¶mig³owców. Oka¿± siê równie¿ bardzo pomocne przy monta¿u elementów fototrawionych. Warto pamiêtaæ, ¿e ze wzglêdu na charakterystykê dzia³ania pêsety samozaciskowej mo¿na równie¿ jej u¿yæ jako tzw. trzeciej rêki przy malowaniu albo sklejaniu niewielkich elementów modelu. Prezentowane pêsety, mo¿na zastosowaæ przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu, jak równie¿ przy zdejmowaniu modelarskiej ta¶my maskuj±cej – zw³aszcza z pok³adów okrêtów! Pêseta o prostych koñcówkach, mo¿e te¿ zostaæ wykorzystana przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: Zaginarka do elementów fototrawionych V5 / Photo Etch Bending Tool V5 albo 135 mm long PIRANHA PE Tool ). Oka¿± siê równie¿ bardzo u¿yteczne przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym – tak¿e przy monta¿u takielunku i olinowania! Powi±zane produkty to na przyk³ad: 4 Piece Tweezers Set, Zestaw 5 pêset modelarskich albo Zestaw pêset precyzyjnych 6 sztuk.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Tweezers 3 Piece Set
Tillagd i katalogen: 20.4.2015
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter
-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74048
Tillgänglighet: tillgänglig!

173.65 SEK 164.91 SEK
eller 11100 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74155
Tillgänglighet: tillgänglig!

272.77 SEK 258.85 SEK
eller 17500 poäng

Tillverkare: Border Model
Produktkod: BOR-BD0072-2
Tillgänglighet: tillgänglig!

103.48 SEK eller 7000 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90067
Tillgänglighet: tillgänglig!

369.27 SEK eller 24800 poäng

Tillverkare: Humbrol
Produktkod: humAG9150
Tillgänglighet: tillgänglig!

139.37 SEK eller 9400 poäng

Tillverkare: Humbrol
Produktkod: humAG9159
Tillgänglighet: tillgänglig!

267.85 SEK eller 18000 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19748
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.87 SEK eller 4200 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC906050
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.62 SEK eller 3700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-9161
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.32 SEK eller 7600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ15740
Tillgänglighet: tillgänglig!

16.61 SEK eller 1100 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PASZP_9
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.62 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-MA292
Tillgänglighet: tillgänglig!

142.49 SEK eller 9600 poäng