IBG

IBG 72056 Type 2 Ho-I Japanese Infantry Support Tank

Type 2 Ho-I Japanese Infantry Support Tank - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: IBG
Produktkod: IBG72056
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 12.11.2021
106.02 SEK eller 7600 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareIBG
ProduktkodIBG72056
Vikt:0.16 kg
Ean:5907747901063
Skala1:72
Tillagd i katalogen:19.3.2019
TagsJapan-Tank-Type-2-Ho-I

Typ 2 Ho-I by³ japoñskim dzia³em samobie¿nym lub niszczycielem czo³gów z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1941 lub 1942 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1942-1943. W sumie powsta³o ok. 30-40 egzemplarzy tego pojazdu. Typ 2 Ho-I by³ napêdzany silnikiem Mitsubishi typ 100 o mocy 240 KM. Uzbrojenie stanowi³a pojedyncza armata Typ 99 kal. 75 mm oraz 1 karabin maszynowy Typ 97 kal.7,7 mm.

Prace projektowe nad dzia³em samobie¿nym Typ 2 Ho-I rozpoczê³y siê ju¿ w 1937 roku po pierwszych do¶wiadczeniach wyniesionych z walk z wojskami chiñskimi. Wykaza³y one potrzebê wspierania w³asnych oddzia³ów piechoty mobiln± artyleri±, która mog³aby wspieraæ jej natarcie. Pomimo wykorzystanie zmodyfikowanego podwozia i kad³uba czo³gu Typ 1 Chi-He, prace projektowe siê przeci±ga³y w zwi±zku z problemami ze znalezieniem odpowiedniego uzbrojenia g³ównego oraz konstrukcj± wie¿y. Dopiero zastosowania dzia³a Typ 99 okaza³o siê trafn± decyzj±. Typ 2 Ho-I w ogólnej swej koncepcji konstrukcyjnej przypomina³ niemiecki czo³g Pz.Kpfw IV Ausf. D, ale mia³ pe³niæ na polu walki rolê jak± spe³nia³y pojazdy pokroju Stug III czy Brummbar. Produkcja seryjna pojazdu Typ 2 Ho-I okaza³a siê bardzo niska, co wynika³o z problemów ze zdobyciem surowców na ich produkcjê, jak równie¿ niskim priorytetem nadanym rozwojowi tego rodzaju broni. Wszystkie wytworzone egzemplarze tego pojazdu zosta³y zgrupowane na Wyspach Japoñskich i nigdy nie wziê³y udzia³u w walce. 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Type 2 Ho-I Japanese Infantry Support Tank
Tillagd i katalogen: 19.3.2019
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeTCS12
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.17 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abePP05
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.57 SEK eller 4600 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeS-04
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.60 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeS-24
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.60 SEK eller 3800 poäng