IBG

IBG 72088 Type 95 Ha-Go Tank

Type 95 Ha-Go Tank - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: IBG
Produktkod: IBG72088
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 31.10.2021
103.82 SEK eller 7500 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareIBG
ProduktkodIBG72088
Vikt:0.16 kg
Ean:5907747901858
Skala1:72
Tillagd i katalogen:26.5.2021
TagsJapan-Tank-Type-95

Typ 95 Ha-Go by³ japoñskim czo³giem lekkim z okresu II wojny ¶wiatowej. Pierwsze prototypy powsta³y w 1933 roku, a produkcja seryjna trwa³a w latach 1935-1943. W sumie powsta³o ok. 2370 egzemplarzy tego czo³gu wszystkich wersji. Typ 95 by³ napêdzany silnikiem Mitsubishi NVD6 120  o mocy 120 KM. Uzbrojenie pojazdu stanowi³a pojedyncza armata czo³gowa Typ 94 albo Typ 97 kal. 37 mm oraz 1 karabin maszynowy Typ 91 kal.6,5 mm i 1 karabin maszynowy Typ 97 kal.7,7 mm.

Czo³g Typ 95 Ha-Go powsta³ w wyniku wniosków wyci±gniêtych przez japoñskie dowództwo armii l±dowej, wyci±gniêtych z dzia³añ w Mand¿urii i w Mongolii Zewnêtrznej w okresie 1931-1933, które to jasno wskazywa³y, ¿e pojazdy g±sienicowe, a zw³aszcza czo³gi lekkie, radz± sobie bardzo dobrze w terenie pagórkowatym i wy¿ynnym – znacznie lepiej ani¿eli kawaleria czy pojazdy ko³owe. To doprowadzi³o do prac nad nowym japoñskim czo³giem lekkim, którym by³ w³a¶nie Typ 95 Ha-Go. Nowy pojazd cechowa³ siê wysok± manewrowo¶ci±, niez³ym uzbrojeniem, jak na wóz tej klasy, ale te¿ cienkim pancerzem nie przekraczaj±cy 12 mm grubo¶ci. Czo³gi tego typu walczy³y w Chinach (1937-1945), nad Cha³chyn-Go³ z Armi± Czerwon± (1939) i w toku wojny na Pacyfiku w okresie 1941-1945, zw³aszcza w pierwszej - ofensywnej fazie tego konfliktu – w latach 1941-1942.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Type 95 Ha-Go Tank
Tillagd i katalogen: 26.5.2021
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeTCS12
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.17 SEK eller 3000 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abePP05
Tillgänglighet: tillgänglig!

64.57 SEK eller 4600 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeS-04
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.60 SEK eller 3800 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeS-24
Tillgänglighet: tillgänglig!

53.60 SEK eller 3800 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:100
Tillverkare: Zebrano
Produktkod: ZBRZ100-124
Tillgänglighet: tillgänglig!

81.88 SEK eller 5900 poäng

Skala: 1:100
Tillverkare: Zebrano
Produktkod: ZBRZ100-122
Tillgänglighet: tillgänglig!

81.88 SEK eller 5900 poäng

Skala: 1:100
Tillverkare: Zebrano
Produktkod: ZBRZ100-123
Tillgänglighet: tillgänglig!

81.88 SEK eller 5900 poäng

Skala: 1:100
Tillverkare: Zebrano
Produktkod: ZBRZ100-118
Tillgänglighet: tillgänglig!

81.88 SEK eller 5900 poäng

Skala: 1:100
Tillverkare: Zebrano
Produktkod: ZBRZ100-119
Tillgänglighet: tillgänglig!

81.88 SEK eller 5900 poäng

Skala: 1:100
Tillverkare: Zebrano
Produktkod: ZBRZ100-120
Tillgänglighet: tillgänglig!

81.88 SEK eller 5900 poäng