UHU

NEW! UHU 50182 UHU Klej w sztyfcie 2 x 8,2g BTS - blister

UHU Klej w sztyfcie 2 x 8,2g BTS - blister - Image 1
Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu50182
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 27.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
23.17 SEK eller 1600 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareUHU
Produktkoduhu50182
Vikt:0.04 kg
Tillagd i katalogen:21.4.2021
TagsKlej-papier

Zestaw 2 klejów w sztyfcie o bia³ej barwie oraz o konsystencji przypominaj±cej wosk, przeznaczonych do ³±czenia takich materia³ów jak na przyk³ad: papier, karton, tektura, papier fotograficzny czy niektóre rodzaje tekstyliów. Z zastrze¿eniami mog± siê okazaæ u¿yteczne przy ³±czeniu niewielkich ilo¶ci styropianu. Prezentowane substancje chemiczne zosta³y umieszczone w 2 tubkach mieszcz±cych po 8,2 g kleju ka¿da. Te ostatnie zosta³y wytworzone w 50% z plastiku pochodz±cego z recyklingu. Producent podkre¶la równie¿, ¿e omawiane kleje nie zawieraj± rozpuszczalników, a 98% sk³adników wchodz±cych w ich sk³ad chemiczny ma pochodzenie naturalne. Zaleca siê ich nak³adanie na powierzchnie czyste, odt³uszczone i suche. Po osi±gniêciu ca³kowitej twardo¶ci (potocznie: schniêcie) tworz± raczej siln± oraz stosunkow± elastyczn± spoinê. Rekomenduje siê ich nak³adanie na jeden z klejonych element oraz jak najszybsze (doci¶niêcie) ³±czonych czê¶ci. Wstêpnie ³±cz± powierzchnie ju¿ po ok. 45-60 sekundach w zale¿no¶ci od klejonych materia³ów oraz temperatury otoczenia. Omawiane substancje s± bardzo ³atwo zmywalne - nawet po ca³kowitym wyschniêciu mo¿na je usun±æ, wykorzystuj±c wodê. Ze wzglêdu na swoje w³a¶ciwo¶ci, prezentowane kleje znajd± zastosowanie przede wszystkim w modelarstwie kartonowym, ale mog± równie¿ zostaæ wykorzystane przy konstruowaniu dioram. Produkty powi±zane to na przyk³ad: UHU Klej w sztyfcie 21g x 2 BTS - blister, UHU Klej w sztyfcie 2 x 8,2g + 8,2g magic BTS - blister albo UHU Stic glue (8,2g).


Widzisz dziesi±tki ró¿nych klejów i nie masz pojêcia jaki potrzebujesz?

Przeczytaj nasz poradnik na temat: Kleje modelarskie

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: UHU Klej w sztyfcie 2 x 8,2g BTS - blister
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

onsdag, 27.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop


Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.11.2021
-
måndag, 8.11.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.11.2021
-
måndag, 8.11.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
onsdag, 10.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 21.4.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18888
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.13 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18895
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.13 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18901
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.13 SEK eller 2900 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu26796
Tillgänglighet: tillgänglig!

13.44 SEK eller 900 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu40078
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.37 SEK eller 3200 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu41341
Tillgänglighet: tillgänglig!

38.38 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu42875
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.91 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu37655
Tillgänglighet: tillgänglig!

41.13 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu26709
Tillgänglighet: tillgänglig!

11.69 SEK eller 800 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu44660
Tillgänglighet: tillgänglig!

22.42 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu10
Tillgänglighet: tillgänglig!

119.44 SEK eller 8400 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu41332
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.15 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu26775
Tillgänglighet: tillgänglig!

11.69 SEK eller 800 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu04
Tillgänglighet: tillgänglig!

24.66 SEK eller 1700 poäng

Tillverkare: UHU
Produktkod: uhu20
Tillgänglighet: tillgänglig!

17.93 SEK eller 1300 poäng