Dragon

Dragon 6010 US Airborne Normandy 1944,

US Airborne Normandy 1944, - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra6010
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 18.1.2022
125.62 SEK -5% 119.18 SEK eller 8200 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareDragon
Produktkoddra6010
Vikt:0.10 kg
Ean:089195860101
Skala1:35
Tillagd i katalogen:1.4.2006
Tags101st-Airborne-Division-Screaming-Eagle

101 Dywizja Powietrznodesantowa (ang. 101st Airborne Division) to amerykañski zwi±zek taktyczny nosz±cy nieoficjaln± nazwê Screaming Eagles (pl. Krzycz±ce or³y). Jednostka zosta³a sformowana w sierpniu 1942 roku i wraz z 82. Dywizj± Powietrznodesantow± stanowi³a trzon  tego rodzaju wojsk w czasie II wojny ¶wiatowej. Od samego pocz±tku by³a te¿ formowana pod³ug etatów przewidzianych dla wojsk spadochronowych. Pierwszym dowódc± jednostki by³ gen. William C. Lee, ale krótko przed wej¶ciem dywizji do akcji dosta³ ataku serca, co sprawi³o, ¿e jej dowódc± przez ca³y czas II wojny ¶wiatowej by³ gen. Maxwell Taylor – oficer, który s³u¿y³ ju¿ jako spadochroniarz w toku dzia³añ na Sycylii w 1943 roku. 101 Dywizja Powietrznodesantowa przesz³a swój chrzest bojowy w toku operacji Overlord, a krótko po tej operacji wziê³a udzia³ w operacji Market-Garden. Jednak do historii przesz³y dokonania dywizji w obronie miasta Bastogne w grudniu 1944 r. w toku niemieckiej kontrofensywy w Ardenach, kiedy to pomimo braków w broni, amunicji, wyposa¿eniu zimowym oraz z niepe³nymi etatami osobowymi, dywizji uda³o siê utrzymaæ do miasta i doczekaæ odsieczy amerykañskiej 3. Armii dowodzonej przez gen. Pattona. Warto dodaæ, ¿e w 1945 r. dywizja wkroczy³a do Niemiec, ale nie bra³a ju¿ udzia³u w czynnych walkach. Po 1945 r. dywizja bra³a udzia³ w dzia³aniach bojowych miêdzy innymi w wojnie wietnamskiej (1964/1965-1975) czy w toku I wojny w Zatoce Perskiej (1990-1991). 101 Dywizja Powietrznodesantowa jest uznawana za jedn± z najs³ynniejszych jednostek taktycznych amerykañskich si³ zbrojnych.

 


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: US Airborne Normandy 1944,
Tillagd i katalogen: 1.4.2006
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Asuka model
Produktkod: ASU-35-L14
Tillgänglighet: tillgänglig!

119.71 SEK eller 7800 poäng

-12%

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna35586
Tillgänglighet: tillgänglig!

132.60 SEK 116.49 SEK
eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Asuka model
Produktkod: ASU-35-L29
Tillgänglighet: tillgänglig!

149.24 SEK eller 9700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM295
Tillgänglighet: tillgänglig!

155.15 SEK eller 10100 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM305
Tillgänglighet: tillgänglig!

181.73 SEK eller 11800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: VoyagerModel.Co.Ltd
Produktkod: VOY-PEA330
Tillgänglighet: på begäran

74.07 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A123
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.26 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A021
Tillgänglighet: tillgänglig!

84.01 SEK eller 5500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A124
Tillgänglighet: tillgänglig!

102.26 SEK eller 6700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM011
Tillgänglighet: tillgänglig!

33.53 SEK eller 2200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM042
Tillgänglighet: tillgänglig!

90.99 SEK eller 5900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM009
Tillgänglighet: på begäran

33.53 SEK eller 2200 poäng

Liknande produkter
-12%

Skala: 1:35
Tillverkare: MiniArt
Produktkod: mna35089
Tillgänglighet: tillgänglig!

125.89 SEK 110.58 SEK
eller 8200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-35277
Tillgänglighet: tillgänglig!

335.56 SEK eller 21900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx3574
Tillgänglighet: tillgänglig!

136.36 SEK eller 8900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-35252
Tillgänglighet: tillgänglig!

311.40 SEK eller 20300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: The Bodi Miniatures
Produktkod: TBM-35169
Tillgänglighet: tillgänglig!

281.87 SEK eller 18400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx3511
Tillgänglighet: tillgänglig!

88.84 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-35275
Tillgänglighet: tillgänglig!

197.03 SEK eller 12800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Royal Model di R. Reale
Produktkod: RLM181
Tillgänglighet: tillgänglig!

197.57 SEK eller 12900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: SOGA Miniatures
Produktkod: SOG-SOGA-1
Tillgänglighet: tillgänglig!

1994.73 SEK eller 130000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-35250
Tillgänglighet: tillgänglig!

183.34 SEK eller 12000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Alpine Miniatures
Produktkod: ALP-35251
Tillgänglighet: tillgänglig!

175.55 SEK eller 11400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35335
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.57 SEK eller 8400 poäng