CMK

CMK F35070 US Army (UH-60 pilots+door gunner)

US Army (UH-60 pilots+door gunner) - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35070
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 22.6.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
273.05 SEK eller 18400 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareCMK
ProduktkodCMF35070
Vikt:0.02 kg
Ean:8595593102252
Skala1:35
Tillagd i katalogen:20.7.2010
TagsSikorsky-UH-60 US-Modern-Helicopter-Crew

Si³y Zbrojne Stanów Zjednoczonych (ang. United States Armed Forces) to w chwili obecnej najpotê¿niejsze i najsilniejsze wojska na ¶wiecie, których aktywny personel wynosi ok.1,36 miliona ludzi oraz które w 2018 r. dysponowa³y bud¿etem na poziomie rzêdu 686 miliardów dolarów. Jednym z ich najistotniejszych komponentów s± wojska l±dowe, czyli Armia Stanów Zjednoczonych (ang. United States Army), w których w 2017 r. s³u¿y³o 476.000 ¿o³nierzy w linii. ¦mig³owce w tych si³ach zbrojnych odgrywaj± ogromn± rolê ju¿ od lat 50. XX wieku, kiedy to z powodzeniem zosta³y wykorzystane w wojnie koreañskiej (1950-1953). W latach 80. XX wieku ich rola jeszcze wzros³a wraz z wprowadzeniem nowej doktryny wojny nazywanej potocznie Air-Land-Battle 2000, która sta³a siê pó¼niej podstaw± do opracowania doktryny FOFA (ang. Follow on Forces Attack) przyjêtej przez NATO w po³owie lat 80. XX wieku. Doktryna ta zak³ada³a dodanie do ka¿dej amerykañskiej dywizji silnego oddzia³u ¶mig³owcowego odpowiedzialnego nie tylko za transport, ale te¿ za zwalczanie broni pancernej przeciwnika. Obecnie, ka¿da amerykañska dywizja posiada w swej strukturze Aviation Brigade Combat Team. Do jej zadañ nale¿y obecnie realizowania misji zwiadowczych, zapewnienia wsparcia wojskom l±dowym, transport oraz MEDEVAC. Jej struktura przedstawia siê obecnie w nastêpuj±cy sposób: kompania dowodzenia, pododdzia³ zwiadu (24 ¶mig³owce AH-64 E Apache oraz 12 dronów RQ-7 Shadow), odzia³ zwiadu bojowego (24 ¶mig³owce AH-64 E Apache), grupa wsparcia (30 ¶mig³owców UH-60 Black Hawk), grupa wsparcia ogólnego (8 ¶mig³owców UH-60, 12 CH-47 F oraz 12 maszyn HH-60M).


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: US Army (UH-60 pilots+door gunner)
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 22.6.2021

> mer än 1 st.
måndag, 30.8.2021

GLS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 30.6.2021
-
fredag, 2.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.9.2021
-
onsdag, 8.9.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 29.6.2021
-
torsdag, 1.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 6.9.2021
-
onsdag, 8.9.2021

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 5.7.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 10.9.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 20.7.2010
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM382
Tillgänglighet: på begäran

39.50 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Plus Model
Produktkod: PLM381
Tillgänglighet: på begäran

39.50 SEK eller 2700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00509
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.82 SEK eller 1500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe35A021
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00501
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.25 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00502
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.25 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00506
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.25 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00508
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.25 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00511
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.25 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00505
Tillgänglighet: tillgänglig!

20.25 SEK eller 1400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00507
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.82 SEK eller 1500 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00510
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.82 SEK eller 1500 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35197
Tillgänglighet: tillgänglig!

199.45 SEK eller 13400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35202
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.47 SEK eller 14800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35072
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.47 SEK eller 14800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35071
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.47 SEK eller 14800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMF35069
Tillgänglighet: tillgänglig!

219.47 SEK eller 14800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduJX028
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.59 SEK eller 3700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduBIG3257
Tillgänglighet: tillgänglig!

265.13 SEK eller 17000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu32071
Tillgänglighet: tillgänglig!

144.70 SEK eller 9300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu32067
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.32 SEK eller 8400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-U35-0009
Tillgänglighet: på begäran

157.57 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: RES/KIT
Produktkod: RSK-U35-0010
Tillgänglighet: på begäran

157.57 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Armory Models Group
Produktkod: ARY-AW35303
Tillgänglighet: på begäran

100.88 SEK eller 6800 poäng