Academy

Academy 13269 US M3 Stuart w/interior

US M3 Stuart w/interior - Image 1
Skala: 1:35
Tillverkare: Academy
Produktkod: aca13269
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: onsdag, 27.10.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
274.34 SEK -8% 251.89 SEK eller 19200 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareAcademy
Produktkodaca13269
Vikt:0.45 kg
Ean:603550013980
Skala1:35
Tillagd i katalogen:30.10.2004
TagsStuart


- ruchoma lufa
- do wyboru wersja amerykañska lub radziecka
- do wyboru jednoczê¶ciowa elstyczna g±sienica b±d¼ g±sienica z³o¿ona z pojedynczych elementów
- ró¿norodne akcesoria

M3 "Genera³ Stuart" zosta³ uznany za jeden z najlepszych lekkich czo³gów II wojny ¶wiatowej. Zadowalaj±cy zasiêg, szybko¶c i zwrotno¶æ, wszystko to sprawia³o, ¿e by³ bardzo doceniany przez swoje za³ogi.
Historia M3 zaczê³a sie w 1940 roku, kiedy Armia USa uzna³a konieczno¶c zast±pienia wys³u¿onego M2 nowocze¶niejsz± konstrukcj±. Wyprodukowano 4410 pojazdów nowego typu, napêdzanych 7-cylindrowym silnikiem Continental W-970-9A o mocy 250km, oraz niewielk± partiê 211 M3A1 przez firmê American Car Foundry pomiêdzy majem 1942 a lutym 1943, z silnikiem Guilberson T-1020-4.
W obu przypadkach waga pojazdu wynosi³a 15 ton, za³ogê stanowi³o czworo ludzi, a uzbrojenie 37mm armata, która jednak od 1942 roku coraz czê¶ciej okazywa³a siê byæ ju¿ niedostatecznie siln± broni±.

M3/M5 Stuart to amerykañski czo³g lekki z okresu II wojny œwiatowej. Historia M3 zaczê³a siê w 1940 roku, kiedy Armia USA dostrzeg³a koniecznoœæ zast¹pienia wys³u¿onego M2 nowoczeœniejsz¹ konstrukcj¹. Po kilku miesi¹cach testów firma American Car and Foundry w marcu 1941 roku wypuœci³a pierwszy egzemplarz seryjny nowego czo³gu oznaczonego jako M3. Produkcja tego udanego czo³gu trwa³a do 1945 roku i zakoñczy³a siê wytworzeniem ponad 22000 sztuk! Jako napêd czo³gu M3 s³u¿y³ silnik 7-cylindrow Continental W-970-9A o mocy 250KM albo 9-cylindowy silnik dieslowski Guilberson T-1020-4 o mocy 210KM. Natomiast w czo³gu M5 napêd zapewnia³y dwa sprzê¿one silniki Cadillac V-8 o mocy 220KM ka¿dy. W sumie powsta³o kilka wersji czo³gu M3. Pierwsza seria produkcyjna mia³a oznaczenie M3, kolejna to M3A1, która min. zosta³a pozbawiona wie¿yczki obserwacyjnej oraz nie mia³a ju¿ bocznych karabinów maszynowych. W 1943roku wszed³ do produkcji model M3A3, z licznymi udoskonaleniami wyniesionymi z walk w Afryce Pó³nocnej. W marcu 1942 ruszy³a równie¿ produkcja czo³gu M5, który by³ w gruncie rzeczy modyfikacj¹ pojazdu M3. Czo³g M5 powsta³ tylko w dwóch wersjach: M5 oraz M5A1. Ta druga posiada³a wyd³u¿on¹ wie¿ê, udoskonalone jarzmo armaty oraz nowe jarzmo karabiny maszynowego na wie¿y. Ta ostatnia modyfikacja nie by³a stosowana na wszystkci czo³gach tej wersji. Na bazie czo³gu M3/M5 powsta³o tez dzia³o samobie¿ne M8. Czo³gi by³y masowe eksportowane do Wielkiej Brytanii w ramach programu Lend and Lease Act. W s³u¿bie amerykañskie i brytyjskiej s³u¿y³y w Afryce Pó³nocnej, we W³oszech, w Normandii oraz w walkach we Francji i Niemczech w latach 1944-1945. Czo³gi w schy³kowym okresie wojny by³y zastêpowane przez pojazd M24 Chaffe. M3/M5 Stuart jest uznawany za jeden z najlepszych lekkich czo³gów II wojny œwiatowej. Zadowalaj¹cy zasiêg, szybkoœæ i zwrotnoœæ, wszystko to sprawia³o, ¿e by³ wysoko ceniony przez swoje za³ogi. Dane techniczne (wersja M3A3): d³ugoœæ (z luf¹): 4,52m, szerokoœæ: 2,24m, wysokoœæ: 2,52m, moc silnika:,210-250KM, zasiêg: 217km, prêdkoœæ maksymalna (po drodze): 58km/h, uzbrojenie: 1 armata M6 kal.37mm, 2 karabiny maszynowe M1919 kal.7,62mm.

Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: US M3 Stuart w/interior
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
onsdag, 27.10.2021

> mer än 1 st.
torsdag, 28.10.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.11.2021
-
måndag, 8.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 4.11.2021
-
måndag, 8.11.2021

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 5.11.2021
-
tisdag, 9.11.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 30.10.2004
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu35541
Tillgänglighet: tillgänglig!

86.13 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: eduXT064
Tillgänglighet: tillgänglig!

35.59 SEK eller 2400 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu35502
Tillgänglighet: tillgänglig!

99.23 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu35543
Tillgänglighet: tillgänglig!

99.23 SEK eller 6600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: RB-Model
Produktkod: RBM35B24
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.43 SEK eller 1300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv35061
Tillgänglighet: tillgänglig!

82.78 SEK eller 5800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv35019
Tillgänglighet: tillgänglig!

139.90 SEK eller 9800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-T35095
Tillgänglighet: tillgänglig!

198.51 SEK eller 13900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv35020
Tillgänglighet: tillgänglig!

146.88 SEK eller 10300 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-T35027
Tillgänglighet: tillgänglig!

156.11 SEK eller 11000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Quick Wheel
Produktkod: QKW-017
Tillgänglighet: tillgänglig!

99.24 SEK eller 7000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv35056
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.67 SEK eller 9200 poäng

Liknande produkter
-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam35360
Tillgänglighet: tillgänglig!

442.57 SEK 419 SEK
eller 29600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Star-Decals
Produktkod: SRD-35-886
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.47 SEK eller 7500 poäng

Skala: 1:100
Tillverkare: Zvezda
Produktkod: zve6265
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.63 SEK eller 2900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir726072
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.71 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir726069
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.71 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir726073
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.71 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir726074
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.71 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir726070
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.71 SEK eller 7900 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir726066
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.71 SEK eller 7900 poäng

Skala: n/a
Tillverkare: Meng Model
Produktkod: MNG-WWT012
Tillgänglighet: tillgänglig!

151.37 SEK eller 10600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: AFV Club
Produktkod: afv35105
Tillgänglighet: tillgänglig!

339.19 SEK eller 23800 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Mirage-Hobby
Produktkod: mir726068
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.71 SEK eller 7900 poäng