Fine Art 546 Uchwyt na 6 przedmiotów

Uchwyt na 6 przedmiotów - Image 1
Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR546
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 30.7.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
101.66 SEK eller 6800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareFine Art
ProduktkodFNR546
Vikt:0.25 kg
Ean:5903002050095
Tillagd i katalogen:4.7.2017
TagsExtra-hands Painting-station

Specjalistyczne narzêdzie dedykowane przede wszystkim do malowania elementów figurek oraz modeli plastikowych. Podstawka narzêdzia jest koloru czarnego i zachowuje siê stabilnie w czasie pracy – zw³aszcza z bardzo ma³ymi i ma³ymi elementami. Ze wzglêdu na raczej niewielkie rozmiary narzêdzia, nie zaleca siê jego stosowania do malowania du¿ych elementów modeli plastikowych. Warto jednak dodaæ, ¿e producent umie¶ci³ na podstawce dwa okr±g³e miejsca idealnie nadaj±ce siê na przyk³ad: do umieszczenia pojemnika z farb±, od³o¿enia pêdzla albo umieszczenia drobnych detali modelarskich, które za chwilê bêd± poddawane malowaniu lub klejeniu. Z kolei ramiona narzêdzia zosta³y wykonane z aluminium, przez co s± lekkie, ale wykazuj± siê dostateczna twardo¶ci±. S± równie¿ montowane w taki sposób, ¿e mo¿na je bez wiêkszych problemów obracaæ. Omawiane narzêdzie nadaje siê bardzo dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich – zarówno z wykorzystaniem aerografu, jak i pêdzla. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z ma³ymi elementami wielu modeli plastikowych, na przyk³ad: wie¿ami artylerii okrêtowej (zw³aszcza w skali 1:200, 1:350 i 1:700), czê¶ciami podwozia samolotów czy kabiny pilota lub ko³ami podwozia wozów bojowych. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do pracy z miniaturami figurek na przyk³ad w skalach 1:35, 1:48 i 1:72 oraz o wielko¶ci 90 mm i 54 mm. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, oka¿e siê u¿yteczna przy doklejaniu niewielkich czê¶ci do wiêkszych elementów modelu plastikowego. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Stojak do malowania, Universal Work Holder albo Uchwyt do malowania ma³ych elementów.


Nie wiesz jaki aerograf wybraæ? Gubisz siê w nieskoñczonej ilo¶ci modeli i nie wiesz na co zwróciæ uwagê? Nie wiesz czym siê ró¿ni aerograf jedno i dwufunkcyjny? Nie mo¿esz siê zdecydowaæ czy zainwestowaæ w kompresor czy poprzestaæ na tañszych butlach ze sprê¿onym gazem?

Przeczytaj nasz poradnik na temat Aerograf i jego zasilanie

Nie wiesz jakie akcesoria kupiæ ¿eby da³o siê wszystko ze sob± po³±czyæ?

Przeczytaj dokument:

Jak wszystko ze sob± po³±czyæ, czyli standardy gwintów stosowane w aerografach

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Uchwyt na 6 przedmiotów
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
fredag, 30.7.2021

2 - 14 st.
tisdag, 3.8.2021

> mer än 14 st.
fredag, 13.8.2021

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

2 - 14 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

> mer än 14 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 20.8.2021
-
tisdag, 24.8.2021

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 6.8.2021
-
tisdag, 10.8.2021

2 - 14 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 10.8.2021
-
torsdag, 12.8.2021

> mer än 14 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 20.8.2021
-
tisdag, 24.8.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 4.7.2017
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR549
Tillgänglighet: tillgänglig!

59.27 SEK eller 4000 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR664
Tillgänglighet: tillgänglig!

93.34 SEK eller 6300 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR660
Tillgänglighet: tillgänglig!

1245.72 SEK eller 83800 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR665
Tillgänglighet: tillgänglig!

1092.28 SEK eller 73500 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90028
Tillgänglighet: tillgänglig!

89.43 SEK eller 6000 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90029
Tillgänglighet: tillgänglig!

147.17 SEK eller 9900 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7600
Tillgänglighet: otillgänglig

104 SEK eller 7000 poäng

Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru09914
Tillgänglighet: tillgänglig!

67.59 SEK eller 4500 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-GT-89
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.84 SEK eller 7600 poäng

Tillverkare: Mr.Hobby
Produktkod: GUN-GT-68
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.84 SEK eller 7600 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90031
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.26 SEK eller 3100 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90151
Tillgänglighet: tillgänglig!

129.23 SEK eller 8700 poäng