AK-Interactive

AK-Interactive 3009 Universal Work Holder

Universal Work Holder - Image 1
Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-3009
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: tisdag, 25.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
241.33 SEK eller 15700 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareAK-Interactive
ProduktkodAKI-3009
Vikt:0.24 kg
Ean:8436535578981
Tillagd i katalogen:29.7.2014
TagsPainting-station Painting-Handle

Specjalistyczne narzêdzie modelarskie (tzw. „trzecia rêka”, ang. painting handle) dedykowane przede wszystkim do malowania modeli plastikowych. Jego czê¶ci robocze zosta³y wykonane ze stali oraz stopów aluminium, natomiast r±czka jest drewniana. Warto dodaæ, ¿e narzêdzie jest stosunkowo lekkie, a dziêki odpowiedniemu ukszta³towaniu r±czki dobrze le¿y w d³oni. Sposób u¿ycia prezentowanego narzêdzia jest stosunkowo prosty. Wystarczy rozszerzyæ, za pomoc± ¶ruby znajduj±cej siê z boku narzêdzia, czê¶æ robocz± do po¿±danej szeroko¶ci, a nastêpnie albo umie¶ciæ malowany element tak jak w imadle albo wykorzystaæ niewielkie metalowe bolce do³±czone do zestawu (w sumie jest ich 8). To drugie rozwi±zanie daje mo¿liwo¶æ malowania ca³ego elementu jednorazowo, ale zapewnia nieco gorsz± stabilno¶æ. Warto dodaæ, ¿e maksymalne rozwarcie czê¶ci roboczej to ok. 23-24 mm, natomiast maksymalna szeroko¶æ elementu malowanego z wykorzystaniem metalowych bolców to ok. 60 mm. Bardzo u¿ytecznym rozwi±zaniem jest mo¿liwo¶æ odkrêcenia czê¶ci roboczej od r±czki i umieszczenie jej z pomalowanym modelem lub figurk± w innym miejscu. Prezentowane narzêdzie nadaje siê dobrze do realizowania ró¿nych prac malarskich, zarówno z wykorzystaniem pêdzla, jak i aerografu. Ze wzglêdu na wykorzystane w jego konstrukcji materia³y, konserwacja i czyszczenie nie bêd± sprawia³y wiêkszego problemu. Producent sygnalizuje równie¿ mo¿liwo¶æ wykorzystania omawianej tzw. „trzeciej rêki” do szlifowania, grawerowania lub klejenie elementów modelu, jak równie¿ (przy wykorzystaniu bolców) do zaginania drutu miedzianego albo aluminiowego. Przy odpowiedniej dozie umiejêtno¶ci, mo¿n± j± równie¿ wykorzystaæ przy pracach rze¼biarskich z figurkami tworzonymi od podstaw z wykorzystaniem glinki lub innych mas modelarskich. Prezentowane narzêdzie generalnie cechuj± siê niez³± jako¶ci± wykonania oraz ca³kiem dobrym spasowaniem elementów. Przy odpowiednim wykorzystaniu znacz±co u³atwi realizowanie prac malarskich z modelami na przyk³ad: samolotów w skali 1:32, 1:48 i 1:72, wozów bojowych w skali 1:35, 1:48 i 1:72 czy okrêtów w skali 1:350 i 1:700, ale tak¿e przy pracy z figurkami w skalach 1:16 i 1:35 oraz o wielko¶ci 120 mm, 90 mm i 54mm. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do prac z popiersiami. Bez w±tpienia, prezentowane narzêdzie mo¿e w bardzo wyra¼nym stopniu przyspieszyæ i usprawniæ prace malarskie w warsztacie niejednego modelarza! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Figure paiting handle with acrylic basement, Uchwyt do Figurek i Modeli albo Mag50 , Magnetic handle with acrylic basement.

Universal Work Holder

A very useful tool perfect for holding small and odd-shaped parts for filing, painting, engraving, sawing, shaping etc. The four steel pins can be placed anywhere around the head and are also useful for bending and forming wire around. Handle can be removed and the head can then be locked in a bench vice. Recommend products: Figure paiting handle with acrylic basement, Uchwyt do Figurek i Modeli and Mag50 , Magnetic handle with acrylic basement.

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Universal Work Holder
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
tisdag, 25.1.2022

> mer än 1 st.
måndag, 7.2.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 31.1.2022
-
torsdag, 3.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 10.2.2022
-
tisdag, 15.2.2022

Rek

1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 1.2.2022
-
måndag, 7.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 14.2.2022
-
fredag, 18.2.2022

Fedex Economy

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 10.2.2022
-
tisdag, 15.2.2022

Fedex International Priority

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
tisdag, 8.2.2022
-
torsdag, 10.2.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
torsdag, 10.2.2022
-
fredag, 11.2.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 29.7.2014
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: RP TOOLZ
Produktkod: RPTRP-MAG50
Tillgänglighet: på begäran

316.77 SEK eller 20600 poäng