Trumpeter

Trumpeter 05301 WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty)

WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty) - Image 1
Skala: 1:350
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru05301
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 7.6.2021
369.27 SEK eller 24800 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareTrumpeter
Produktkodtru05301
Vikt:0.48 kg
Ean:9580208053011
Skala1:350
Tillagd i katalogen:3.5.2005
TagsSS-Jeremiah-O-brien

SS Jeremiah O'Brien by³ amerykañskim statkiem handlowym z okresu II wojny ¶wiatowej. Stêpka pod tê jednostkê zosta³a po³o¿ona w maju 1943 r., a wodowanie nast±pi³o ju¿ w czerwcu tego samego roku, a w lipcu 1943 roku statek wszed³ do s³u¿by. Ca³kowita d³ugo¶æ jednostki wynosi³a w chwili wodowania 134,57 m, przy szeroko¶ci 17 metrów. Wyporno¶æ pe³na dochodzi³a do 14.450 ton, a prêdko¶æ maksymalna – do 11 wêz³ów. Uzbrojenie pok³adowe w chwili wodowania by³o z³o¿one z pojedynczej armaty kal. 127 mm, trzech armat kal. 76 mm oraz 8 dzia³ek Oerlikon kal. 20 mm.

SS Jeremiah O'Brien nale¿a³ do statków typu Liberty. Jednostki tego typu by³y budowane masowo przez stocznie zlokalizowane w USA i Kanadzie w okresie II wojny ¶wiatowej. Jednostki tego typu by³y tanie i ³atwe w produkcji, posiada³y bardzo prosta budow±, ale równie¿ bardzo pojemne ³adownie. Warto dodaæ, ¿e pierwsze jednostki tego typu by³y budowane w ok. 240-250 dni, ale wraz z doskonaleniem technik produkcji czas ten spad³ do ok. 40 dni! W toku wojny powsta³o ponad 2700 statków typu Liberty, z czego stracono w wyniku dzia³añ wojennych ok. 200 jednostek. SS Jeremiah O'Brien zosta³ zbudowany w stoczni New England Shipbuilding Corporation w South Portland w stanie Maine. Swoj± s³u¿bê rozpocz±³ na Atlantyku, gdzie odby³ w sumie cztery rejsy w ramach konwojów. Zosta³ tak¿e wykorzystany w roli transportowca w czasie inwazji w Normandii w dniu 6 czerwca 1944 roku. Pó¼niej zosta³ skierowany na po³udniowy Pacyfik oraz Ocean Indyjski, na których to akwenach s³u¿y³ do koñca II wojny ¶wiatowej. W 1946 roku SS Jeremiah O'Brien zosta³ przeniesiony do rezerwy. W chwili obecnej jest jednym z dwóch statków typu Liberty, które pe³ni± rolê okrêtu-muzeum.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: WWII S.S Jeremiah O Brien (type Liberty)
Tillagd i katalogen: 3.5.2005
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:350
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu53017
Tillgänglighet: tillgänglig!

256.93 SEK eller 16500 poäng

Tillverkare: Plastruct
Produktkod: PLS90671
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.76 SEK eller 1800 poäng

Tillverkare: Plastruct
Produktkod: PLS90661
Tillgänglighet: tillgänglig!

27.80 SEK eller 1900 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Hasegawa
Produktkod: has72129
Tillgänglighet: tillgänglig!

340.67 SEK eller 22900 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Fujimi
Produktkod: fjm112206
Tillgänglighet: tillgänglig!

400.48 SEK eller 26900 poäng

Tillverkare: Aber
Produktkod: abeSV-07
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe1-350-04
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe1-350-05
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe1-350-01
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe1-350-07
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe1-350-03
Tillgänglighet: tillgänglig!

70.97 SEK eller 4800 poäng

Skala: 1:350
Tillverkare: Eduard
Produktkod: edu17501
Tillgänglighet: tillgänglig!

87.08 SEK eller 5600 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:200
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-SET-3-4-2012
Tillgänglighet: tillgänglig!

561.73 SEK eller 37800 poäng

Skala: 1:200
Tillverkare: Haliñski
Produktkod: HAL-MM-3-4-2012
Tillgänglighet: tillgänglig!

351.07 SEK eller 23600 poäng