Humbrol

Humbrol AG9156 Workstation

Workstation - Image 1
Tillverkare: Humbrol
Produktkod: humAG9156
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 21.1.2022
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
266.84 SEK eller 17400 poäng

Innehåller25% moms
vid frakt till landet: SWEDEN
För att ändra land klicka här

Grundläggande information

TillverkareHumbrol
ProduktkodhumAG9156
Vikt:1.14 kg
Ean:5010279391568
Tillagd i katalogen:27.6.2016
TagsPaint-holder Workplace

Narzêdzie modelarskie, pe³ni±ce funkcjê stanowiska pracy albo organizera, które zosta³o wykonane z bardzo dobrej jako¶ci, twardego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Liczy sobie 485 mm szeroko¶ci, 335 mm d³ugo¶ci, przy wysoko¶ci maksymalnej rzêdu 67 mm. W swej górnej czê¶ci posiada 9 otworów, których ¶rednice s± dopasowane do farb akrylowych oraz emaliowych firmy Humbrol o objêto¶ci 12 ml i 14 ml, jak równie¿ 2 otwory dedykowane pojemnikom z chemi± modelarsk± tego samego producenta, ale o objêto¶ci 28 ml. Ponadto w ¶rodkowej czê¶ci zosta³o umieszczone miejsce w którym mo¿na umie¶ciæ instrukcjê monta¿u do formatu A4. To proste rozwi±zanie bez w±tpienia mo¿e okazaæ siê bardzo pomocne w toku pracy! Ponadto prezentowane stanowisko pracy zawiera równie¿ specjalne otwory do przechowywania pêdzli w pozycji pionowej, w³osiem do góry. W czê¶ci centralnej znajduje siê faktyczna przestrzeñ robocza, do której idealnie pasuje mata MATA DO CIÊCIA A4 o wymiarach ok. 225 mm szeroko¶ci oraz ok. 305 mm wysoko¶ci. Jej zastosowanie zdecydowanie podniesie komfort pracy, pozwoli równie¿ na zdecydowanie wolniejsze zu¿ywanie siê czê¶ci roboczej omawianego narzêdzia modelarskiego. Ponadto, po bokach czê¶ci roboczej znajduj± siê wolne, nieco zag³êbione, przestrzenie na których mo¿na umie¶ciæ ró¿nego typu narzêdzia modelarskie, kleje, fragmenty modelu albo kuwety malarskie. Warto dodaæ, i¿ prezentowany organizer wykazuje siê bardzo dobra stabilno¶ci± w czasie pracy, nie tylko ze wzglêdu na swoj± konstrukcjê i dobre ogólne wywa¿enie, ale równie¿ w zwi±zku z zastosowaniem gumowych podk³adek w czterech punktach jego podstawy. Ponadto, mo¿na go bardzo ³atwo przenosiæ, a tym samym szybko zmieniæ miejsce pracy. Tak¿e utrzymanie go w czysto¶ci nie bêdzie nastrêcza³o ¿adnych problemów, bowiem w przypadku jego zabrudzenia farb± wystarczy przemyæ go odpowiednim rozpuszczalnikiem albo wod±. Co ciekawe, producent podkre¶la równie¿ takie ukszta³towanie jego dolnej czê¶ci, które umo¿liwia pracê z jego wykorzystaniem nawet kolanach!  Bez w±tpienia prezentowane stanowiska pracy, mo¿e okazaæ siê ciekawym rozwi±zaniem dla niejednego modelarza plastikowego! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Model workstation, Work Station w/Magnifying Lens albo Medium tool set.

Humbrol Work Station

A must for every modeller. The Humbrol Workstation is manufactured from a tough and durable material that can't be melted by Humbrol Poly Cement.

Dimensions: height 67mm x width 485mm x depth 335mm

Suitable for use with Humbrol A4 Cutting Mat

The Humbrol Work Station has many features:

 • Double depth sections for holding 9 x 14ml/12ml Humbrol Enamel or Acrylic pots, or 3ml Humbrol Acrylic pots.
 • Double depth water cup holders, which allows the modeller to place Humbrol 28ml products, such as: Mattcote, Satincote and Glosscote, Decalfix, Maskol, Clearfix, Thinners, Liquid Poly and Weathering Powders.
 • Designed to fit the new Humbrol A4 Cutting Mat (AG9155) within the working area.
 • Two mixing areas either side of the Cutting Mat.
 • A4 Instruction sheet holder.
 • Brush and tool holders.
 • Easy to hold handles either side of the Work Station.
 • Rubber feet, which allows the modeller to place on a flat surface.
 • Recommend products: Model workstation, Work Station w/Magnifying Lens and Medium tool set.

 Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Workstation
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

1 st.
fredag, 21.1.2022

> mer än 1 st.
tisdag, 25.1.2022

GLS - Leverans till ParcelShop

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Fedex Economy

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
onsdag, 2.2.2022

Fedex International Priority

1 st.
Beräknad leveranstid:
måndag, 24.1.2022
-
onsdag, 26.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
fredag, 28.1.2022

UPS

1 st.
Beräknad leveranstid:
onsdag, 26.1.2022
-
torsdag, 27.1.2022

> mer än 1 st.
Beräknad leveranstid:
fredag, 28.1.2022
-
måndag, 31.1.2022

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 27.6.2016
Tillgängligheten: tillgänglig!
 • tillgänglig produkt
 • otillgänglig produkt
 • produkt tillgänglig på begäran
 • leverans av varor
 • brist
 • 1 stycke
 • 2 stycken
 • 3-5 stycken
 • 6-10 stycken
 • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-SDM1b
Tillgänglighet: tillgänglig!

184.68 SEK eller 12000 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-SDM2b
Tillgänglighet: tillgänglig!

265.22 SEK eller 17300 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90083
Tillgänglighet: tillgänglig!

536.92 SEK eller 35000 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-SDM1s
Tillgänglighet: tillgänglig!

184.68 SEK eller 12000 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-SDM3s
Tillgänglighet: tillgänglig!

346.30 SEK eller 22600 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-SDM3b
Tillgänglighet: på begäran

346.30 SEK eller 22600 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74077
Tillgänglighet: tillgänglig!

277.08 SEK 262.98 SEK
eller 17200 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ02
Tillgänglighet: tillgänglig!

475.17 SEK eller 31000 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ01
Tillgänglighet: tillgänglig!

311.40 SEK eller 20300 poäng

Tillverkare: ZEP System
Produktkod: ZEP-MSJ03
Tillgänglighet: tillgänglig!

571.82 SEK eller 37300 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-OM13
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.26 SEK eller 8600 poäng

Tillverkare: Hobby Zone
Produktkod: HBZ-OMs05u
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.46 SEK eller 7300 poäng