NEW! Ugears 70075 Wyrzutnia samolotów

Wyrzutnia samolotów - Image 1
Tillverkare: Ugears
Produktkod: UGE70075
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: måndag, 21.9.2020
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
389.85 SEK eller 24800 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareUgears
ProduktkodUGE70075
Vikt:0.65 kg
Ean:4820184120976
Tillagd i katalogen:10.7.2020

Szereg modelowy Ugears zosta³ uzupe³niony o fascynuj±cy model zabawowy „Wyrzutnia Samolotów” - mechaniczn± katapultê rêczn± z ³adunkiem pozytywnych emocji, celuj±c± w zabawê z przyjació³mi i rodzin±.

Wyrzutnia samolotów to urz±dzenie startowe dla modeli samolotów, zarówno papierowych, jak i lekkich szybowców. Unikalny projekt po³±czy³ fantazje na temat przygód kosmicznych oraz ciekaw± mechanikê w konstrukcji, przypominaj±cej z jednej strony kr±¿ownik miêdzygwiezdny, z drugiej za¶ blaster z fantastycznego filmu akcji. Wszystkie te kosmiczne technologie s± realizowane w tradycyjnym Ugearowskim stylu steampunk skeleton, który pozwalaj± zajrzeæ do ¶rodka konstrukcji i oceniæ dzia³anie mechanizmu. W sk³ad zestawu wchodzi równie¿ szybowiec wykonany ze sklejki i kartonu oraz dwa wykroje samolotów z grubego papieru.

Zestaw sk³ada siê z 198 czê¶ci i jest wyposa¿ony we wszystko, co niezbêdne do monta¿u. Wyrzutniê Samolotów sk³ada siê bez kleju lub specjalnych narzêdzi jako puzzle wykonane z przyjemnego na dotyk drewna. Model sk³ada siê za pomoc± ilustrowanej instrukcji obs³ugi krok po kroku dostêpnej w 11 jêzykach (ukraiñski, angielski, niemiecki, francuski, polski, hiszpañski, japoñski, w³oski, rosyjski, chiñski i koreañski).

Jak to dzia³a

Model jest wyposa¿ony w silnik gumowy, który zapewnia naci±ganie. Podczas startu uruchomiony mechanizm z si³± wyrzuca samolot, wysy³aj±c go w lot. Spust katapulty zabezpieczony jest bezpiecznikiem, znajduj±cym siê na uchwycie modelu. Naci±gniêcie zale¿y od stopnia nakrêcenia, d³ugo¶æ lotu mo¿e siêgaæ 30 metrów. Im silniej nakrêcisz uchwyt startowy Twojego modelu balistycznego, tym dalej poleci samolot lub szybowiec. Specjalna nó¿ka zamienia uchwyt-wyrzutniê w stand dla szybowca lub samolotu. Wy¶lij samolot w lot z Wyrzutni± Samolotów Ugears. ¯yczymy lotnej pogody i dobrego wiatru!

Design

Unikalny projekt po³±czy³ fantazje na temat przygód kosmicznych oraz ciekaw± mechanikê w konstrukcji, przypominaj±cej z jednej strony kr±¿ownik miêdzygwiezdny, z drugiej za¶ blaster z fantastycznego filmu akcji. Wszystkie te kosmiczne technologie s± realizowane w tradycyjnym Ugearowskim stylu steampunk skeleton, który pozwalaj± zajrzeæ do ¶rodka konstrukcji i oceniæ dzia³anie mechanizmu. Ergonomiczna konstrukcja Wyrzutni Samolotów pozwala wygodnie trzymaæ j± w rêce i starannie wycelowaæ.

 

Czê¶ci:                 198
Poziom:                ¦redni
Czas monta¿u:     3-4 godziny
Wymiary modelu: 28,5 x 34 x 19 cm
Opakowanie:       37.8 x 17 x 2.7 cm
Waga wysy³ki:      0.605 kgFel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Wyrzutnia samolotów
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

måndag, 21.9.2020

GLS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

UPS


Beräknad leveranstid:
måndag, 28.9.2020
-
onsdag, 30.9.2020

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 10.7.2020
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?