Yato

Yato 6907 Pêseta zagiêta 115mm

Pêseta zagiêta 115mm - Image 1
Tillverkare: Yato
Produktkod: YTO6907
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 14.5.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
40.54 SEK eller 2700 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareYato
ProduktkodYTO6907
Vikt:0.03 kg
Ean:5906083969072
Tillagd i katalogen:16.12.2011
TagsAngled-Tweezers

Pêseta (pinceta) modelarska wykonana z dobrej jako¶ci stali nierdzewnej (oznaczenie producenta: Stainless Steel 302), która jest kwasoodporna oraz antymagnetyczna, a jej twardo¶æ w skali Rockwella wynosi 30 HRC. Ca³kowita d³ugo¶æ prezentowanego narzêdzia wynosi 115 mm, natomiast jego koñcówki s± wygiête, zaokr±glone i spiczaste. Nie s± równie¿ ¿³obkowane po wewnêtrznej stronie. Pomimo tego, ¿e ramiona (czê¶æ chwytna) pêsety nie s± profilowane, to jednak jest ona w³a¶ciwie wywa¿ona i dobrze le¿y w d³oni. Pozwala te¿ na ergonomiczn± oraz sprawn± pracê. Generalnie, cechuje siê dobr± jako¶ci± i precyzj± wykonania. Oka¿e siê bardzo przydatna w wielu pracach modelarskich. Przede wszystkim mo¿na j± zastosowaæ do monta¿u niewielkich detali modelarskich, takich jak chocia¿by: elementy podwozia samolotu, maszty okrêtów i statków czy drobne czê¶ci wyposa¿enia zewnêtrznego wozów bojowych. Tak¿e przy ich osadzaniu w zag³êbieniach albo w miejscach ciê¿ko dostêpnych. Oka¿e siê równie¿ przydatna przy monta¿u oporz±dzenia na figurkach – zw³aszcza w skali 1:16 i 1:35 czy o wielko¶ci 90 mm albo 54 mm. Mo¿e te¿ znale¼æ zastosowanie przy nak³adaniu kalkomanii na modele plastikowe, zw³aszcza na etapie wyci±gania kalek z wody albo w czasie ich przenoszenia na powierzchniê modelu. Inne mo¿liwe zastosowanie to zaginanie oraz wyginanie drutu miedzianego albo aluminiowanego z pomoc± takich narzêdzi jak chocia¿by Handle bending tool. Znajdzie tak¿e zastosowanie przy zaginaniu oraz formowaniu elementów fototrawionych na specjalistycznych zaginarkach modelarskich (na przyk³ad: 135 mm long PIRANHA PE Tool albo 300 mm long PIRANHA PE Tool). Oka¿e siê równie¿ bardzo u¿yteczna przy pracy z modelami R/C, jak i w modelarstwie kolejowym oraz drewnianym, tak¿e przy monta¿u olinowania i takielunku na modelach ¿aglowców. Bez w±tpienia mo¿liwo¶ci jej zastosowania s± bardzo szerokie! Powi±zane produkty to na przyk³ad: Precyzyjna pêseta kameleon 12,5cm, Pêseta nierdzewna zakrzywiona #7 albo Pêseta uniwersalna zagiêta

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Pêseta zagiêta 115mm
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 14.5.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 21.5.2021
-
tisdag, 25.5.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
torsdag, 27.5.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 16.12.2011
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Liknande produkter

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90075
Tillgänglighet: tillgänglig!

291.25 SEK eller 19600 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC935010
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.02 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90076
Tillgänglighet: tillgänglig!

624.15 SEK eller 42000 poäng

Tillverkare: Falcon
Produktkod: FLC906050
Tillgänglighet: tillgänglig!

55.62 SEK eller 3700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-9161
Tillgänglighet: tillgänglig!

112.32 SEK eller 7600 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-MA292
Tillgänglighet: tillgänglig!

142.49 SEK eller 9600 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ19953
Tillgänglighet: tillgänglig!

12.19 SEK eller 800 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-MA290
Tillgänglighet: tillgänglig!

116.48 SEK eller 7800 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PA6_9
Tillgänglighet: tillgänglig!

33.52 SEK eller 2300 poäng

Tillverkare: Adammed
Produktkod: DMM-PA7A_9
Tillgänglighet: tillgänglig!

31.70 SEK eller 2100 poäng

Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita50830
Tillgänglighet: tillgänglig!

109.20 SEK eller 7300 poäng

Tillverkare: Excel Hobby Tools
Produktkod: exc30426
Tillgänglighet: tillgänglig!

61.35 SEK eller 4100 poäng