Fine Art 600 Zestaw do mieszania farb

Zestaw do mieszania farb - Image 1
Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR600
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
Senast tillgänglig: 12.5.2021
53.54 SEK eller 3600 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareFine Art
ProduktkodFNR600
Vikt:0.03 kg
Ean:5903002050033
Tillagd i katalogen:4.7.2017
TagsPaint-tray Paint-Stirrer

Zestaw do mieszania farb sk³adaj±cy siê z 2 kuwet malarskich z tzw. dzióbkami oraz 2 tzw. mieszade³ek. Kuwety wchodz±ce w sk³ad zestawu s± przeznaczone przede wszystkim do pracy z farbami akrylowymi oraz emaliowymi. Rzecz jasna kuwety mo¿na stosowaæ niezale¿nie od siebie. Producent zaopatrzy³ je w tzw. dzióbki co wydatnie u³atwia przelewanie cieczy.  Prezentowane kuwety nadaj± siê bardzo dobrze do mieszania farb, a w toku prac modelarskich zachowuj± siê stabilnie na stole lub blacie roboczym. Mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do tymczasowego przechowywania na przyk³ad suchych pigmentów albo drobnych elementów modelarskich. Natomiast tzw. mieszade³ka zosta³y wykonane ze stali nierdzewnej, a koñcówka ka¿dego z tych narzêdzi kszta³tem przypomina niewielk± ³y¿eczk±. Warto jednak dodaæ, ¿e ich r±czki s± p³askie i tak¿e mog± okazaæ siê u¿yteczne w pracach modelarskich. Ka¿de z mieszade³ek zosta³o poprawnie wywa¿one, dziêki czemu ca³kiem nie¼le le¿y w d³oni, pomimo braku wyprofilowania czy powlekania r±czki (czê¶ci chwytnej). Bez w±tpienia, mo¿na je równie¿ wykorzystaæ do innych prac modelarskich, ani¿eli mieszanie farb. Jako przyk³ad mo¿na wskazaæ w pierwszej kolejno¶ci mo¿liwo¶æ  nak³adaniu bardzo ma³ych ilo¶ci mas modelarskich na powierzchnie dioram. Znajd± tak¿e z powodzeniem zastosowanie przy przesypywaniu albo nanoszeniu na model lub dioramê materia³ów sypkich – na przyk³ad suchych pigmentów. Warto dodaæ, ¿e sp³aszczona koñcówka oka¿e siê u¿yteczna przy rozgniataniu grudek pigmentu w farbie. Rzecz jasna wy¿ej wskazane to jedynie przyk³ady mo¿liwo¶ci zastosowania tych wysoce u¿ytecznych narzêdzi modelarskich! Produkty powi±zane to na przyk³ad: Zestaw do mieszania farb, Pallete Droper Stirrer albo Mr. Mix II

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: Zestaw do mieszania farb
Tillagd i katalogen: 4.7.2017
Tillgängligheten: otillgängligt för tillfället
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR602
Tillgänglighet: på begäran

42.36 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90302
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Liknande produkter

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR601
Tillgänglighet: tillgänglig!

23.12 SEK eller 1600 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR603
Tillgänglighet: tillgänglig!

30.14 SEK eller 2000 poäng

Tillverkare: Fine Art
Produktkod: FNR602
Tillgänglighet: på begäran

42.36 SEK eller 2900 poäng

Tillverkare: Adler
Produktkod: ADL-AD-7613
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.54 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90018
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

-5%

Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam74017
Tillgänglighet: tillgänglig!

57.04 SEK 54.04 SEK
eller 3700 poäng

Tillverkare: AK-Interactive
Produktkod: AKI-9014
Tillgänglighet: tillgänglig!

26.76 SEK eller 1800 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90014
Tillgänglighet: tillgänglig!

40.28 SEK eller 2700 poäng

Tillverkare: U-Star
Produktkod: UST90025
Tillgänglighet: tillgänglig!

46.26 SEK eller 3100 poäng

Tillverkare: Amazing Art
Produktkod: AMZ18413
Tillgänglighet: tillgänglig!

28.58 SEK eller 1900 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALHS120
Tillgänglighet: tillgänglig!

15.83 SEK eller 1100 poäng

Tillverkare: Vallejo
Produktkod: VALHS121
Tillgänglighet: tillgänglig!

21.30 SEK eller 1400 poäng