FPW Model

NEW! FPW Model 72508 ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41

¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41 - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: FPW Model
Produktkod: FPW-72508
Tillgängligheten: otillgänglig
Senast tillgänglig: 1.3.2021
42.62 SEK eller 2900 poäng

Innehåller% moms

Om varan inte är tillgänglig för närvarande, var vänlig ange din e-postadress nedan och du får ett automatiskt meddelande när den är tillgänglig!

Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?

Grundläggande information

TillverkareFPW Model
ProduktkodFPW-72508
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:3.2.2021
TagsGerman-World-War-II-Waffen-SS

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41
Tillagd i katalogen: 3.2.2021
Tillgängligheten: otillgänglig
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVM72010
Tillgänglighet: tillgänglig!

18.69 SEK eller 1300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-D72060
Tillgänglighet: tillgänglig!

182.80 SEK eller 12300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMMV057
Tillgänglighet: tillgänglig!

127.15 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe72A13
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72018
Tillgänglighet: på begäran

37.42 SEK eller 2500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72039
Tillgänglighet: på begäran

45.48 SEK eller 3100 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6068
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.90 SEK eller 7300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: D-DAY miniature studio
Produktkod: DDA-72001
Tillgänglighet: på begäran

173.18 SEK eller 11700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: D-DAY miniature studio
Produktkod: DDA-72003
Tillgänglighet: på begäran

173.18 SEK eller 11700 poäng

-5%

Skala: 1:16
Tillverkare: Tamiya
Produktkod: tam36303
Tillgänglighet: tillgänglig!

153.98 SEK 146.06 SEK
eller 9900 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Rado Miniatures
Produktkod: RDM35036
Tillgänglighet: tillgänglig!

166.94 SEK eller 11200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Trumpeter
Produktkod: tru00405
Tillgänglighet: tillgänglig!

77.47 SEK eller 5200 poäng

-5%

Skala: 1:35
Tillverkare: Master Box
Produktkod: mbx3583
Tillgänglighet: tillgänglig!

136.25 SEK 129.23 SEK
eller 9200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: The Bodi Miniatures
Produktkod: TBM-35138
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.31 SEK eller 8800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: PanzerArt
Produktkod: PNZFI35-060
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.70 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: PanzerArt
Produktkod: PNZFI35-048
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.70 SEK eller 7800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: PanzerArt
Produktkod: PNZFI35-041
Tillgänglighet: tillgänglig!

222.85 SEK eller 15000 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: PanzerArt
Produktkod: PNZFI35-061
Tillgänglighet: tillgänglig!

115.70 SEK eller 7800 poäng