FPW Model

NEW! FPW Model 72508 ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41

¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41 - Image 1
Skala: 1:72
Tillverkare: FPW Model
Produktkod: FPW-72508
Tillgängligheten: tillgänglig!
Förväntat leveransdatum: fredag, 26.2.2021
Läs mer om tillgänglighet och leveransdatum
42.62 SEK eller 2900 poäng

Innehåller% moms

Grundläggande information

TillverkareFPW Model
ProduktkodFPW-72508
Vikt:0.01 kg
Skala1:72
Tillagd i katalogen:3.2.2021
TagsGerman-World-War-II-Waffen-SS

Pierwsz± jednostk± paramilitarn±, która mia³a w nazwie skrót SS (niem. Schutz Staffel) by³a osobista ochrona dyktatora III Rzeszy o nazwie Leibstandarte Adolf Hitler, która zosta³a oficjalnie sformowana w 1933 roku. Od 1934 r. SS by³ formacj± niezale¿n±, na której czele sta³ Heinrich Himmler. Z czasem sformowano dalsze jednostki SS, miêdzy innymi SS-Totenkopfverbände oraz SS-Verfügungstruppe. Warto dodaæ, ¿e ta ostatnia by³a szkolona podobnie do regularnych jednostek piechoty Wehrmachtu. Na stosunkowo niewielk± skalê jednostek SS u¿yto bojowo w czasie walk w Polsce w 1939 r. oraz w kampanii francuskiej w 1940 roku. Pierwsze jednostki przeznaczone od pocz±tku do walk na froncie utworzono w po³owie 1940 r. nadaj±c im okre¶lenie Waffen SS. Pocz±tkowo werbunek do nich by³ ochotniczy, przeprowadzany tak¿e w¶ród ludno¶ci nie-niemieckiej, ale z czasem zaczêto stosowaæ obowi±zkowy pobór. W ramach Waffen-SS sformowano wiele dywizji o ró¿nej warto¶ci bojowej. Niemniej kilka z nich (np. 1 Dywizjê Pancern± SS LAH, 2 Dywizjê Pancern± SS Das Reich czy 12 Dywizjê Pancern± SS Hitlerjugend) mo¿na uznaæ za jednostki elitarne, o bardzo wysokiej warto¶ci bojowej i czêsto wyposa¿one w najlepszy dostêpny sprzêt. Swe niema³e walory wykaza³y nie tylko na froncie wschodnim (1941-1945), zw³aszcza w toku walk pod Charkowem w 1943 r., ale te¿ w toku bojów we Francji w 1944 roku. Inna sprawa, ¿e jako¶æ kadry dowódczej tych jednostek by³a w niejednym przypadku dyskusyjna, a wielu ¿o³nierzy Waffen-SS dopu¶ci³o siê w toku II wojny ¶wiatowej zbrodni wojennych.


Co oprócz modelu bêdê potrzebowaæ do jego sklejenia?

Fel i beskrivning? Rapportera ett problem
Åsikter från våra kunder
Lägg till din åsikt om: ¯o³nierz Waffen-SS z Flammenwerfer 41
Beräknat leveransdatum för beställningen inom landet: SWEDEN
postnummer:
Ändra standardadressen

fredag, 26.2.2021

GLS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

UPS


Beräknad leveranstid:
fredag, 5.3.2021
-
tisdag, 9.3.2021

Rek


Beräknad leveranstid:
torsdag, 11.3.2021

Kontrollera fraktkostnadslistanOm produkten är markerad på webbplatsen som tillgänglig, detta betyder att vi har det på lager?
Vanligtvis, men om vi skickar en beställning samma dag beror det på många andra faktorer, därför är det från lagerstatus viktigare information om det förväntade datumet för fraktorder, och detta framgår av tabellen ovan, som inte bara innehåller lagerstatus utan även bokningar för andra order, leveransscheman, leveranstid för budföretag och mer.

Vad är chansen att produkten faktiskt kommer att skickas i tid? Se mer information och statistik om beställningsuppföljning

Tillagd i katalogen: 3.2.2021
Tillgängligheten: tillgänglig!
  • tillgänglig produkt
  • otillgänglig produkt
  • produkt tillgänglig på begäran
  • leverans av varor
  • brist
  • 1 stycke
  • 2 stycken
  • 3-5 stycken
  • 6-10 stycken
  • ovan 10 stycken
Kan vi hämta in en produkt som inte är tillgänglig eller otillgänglig?
Eventuella tillägg

Skala: 1:72
Tillverkare: Black Dog
Produktkod: BLD-D72060
Tillgänglighet: på begäran

182.80 SEK eller 12300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Pavla Models
Produktkod: PVM72010
Tillgänglighet: på begäran

18.69 SEK eller 1300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMMV057
Tillgänglighet: tillgänglig!

127.15 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: Aber
Produktkod: abe72A13
Tillgänglighet: tillgänglig!

68.89 SEK eller 4600 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72018
Tillgänglighet: tillgänglig!

37.42 SEK eller 2500 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: CMK
Produktkod: CMB72039
Tillgänglighet: tillgänglig!

45.48 SEK eller 3100 poäng

Liknande produkter

Skala: 1:72
Tillverkare: FPW Model
Produktkod: FPW-72502
Tillgänglighet: tillgänglig!

42.62 SEK eller 2900 poäng

-8%

Skala: 1:72
Tillverkare: Italeri
Produktkod: ita6068
Tillgänglighet: tillgänglig!

107.90 SEK 99.06 SEK
eller 7300 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: D-DAY miniature studio
Produktkod: DDA-72001
Tillgänglighet: tillgänglig!

173.18 SEK eller 11700 poäng

Skala: 1:72
Tillverkare: D-DAY miniature studio
Produktkod: DDA-72003
Tillgänglighet: på begäran

173.18 SEK eller 11700 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: The Bodi Miniatures
Produktkod: TBM-35138
Tillgänglighet: tillgänglig!

131.31 SEK eller 8800 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Corpus
Produktkod: CRP-35021
Tillgänglighet: tillgänglig!

124.02 SEK eller 8300 poäng

-5%

Skala: 1:16
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra1623
Tillgänglighet: tillgänglig!

122.46 SEK 116.22 SEK
eller 8200 poäng

-5%

Skala: 1:16
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra1602
Tillgänglighet: tillgänglig!

122.46 SEK 116.22 SEK
eller 8200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: The Bodi Miniatures
Produktkod: TBM-35082
Tillgänglighet: tillgänglig!

251.98 SEK eller 17000 poäng

-5%

Skala: 1:16
Tillverkare: Dragon
Produktkod: dra1620
Tillgänglighet: tillgänglig!

122.46 SEK 116.22 SEK
eller 8200 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Corpus
Produktkod: CRP-35028
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.45 SEK eller 8600 poäng

Skala: 1:35
Tillverkare: Corpus
Produktkod: CRP-35020
Tillgänglighet: tillgänglig!

128.45 SEK eller 8600 poäng