ALLMÄNNA VILLKOR
SUPER HOBBY.SE

https://www.super-hobby.se/

SUPER HOBBY.SE
PJB Hobby Sp. z o.o.
Ko¼mice Wielkie 781
32-020 Wieliczka (Polen)
+48 12-284-83-28
PL683-211-47-40
E-mail: [email protected]

I. Allmänna villkor

 1. Nedanstående villkor gäller för alla avtal som SUPER HOBBY ingår med kunder inom ramen för onlinebutiken.
 2. Genom att använda www.super-hobby.se och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”Villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.
 3. Åldersgränsen vid köp i onlinebutiken är 18 år.
 4. Att produkter eller tjänster tillhandahålls på www.super-hobby.se vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.
 5. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på www.super-hobby.se vid den tidpunkt då du gör din beställning.

II. Beställning/upprättande av avtal

 1. Det varusortiment som presenteras i SUPER HOBBY onlinebutik är inte bindande och utgör endast erbjudande till kunden att beställa varor utan köptvång.
 2. De priser som anges på www.super-hobby.se är inklusive lagstadgad mervärdesskatt, och exklusive fraktkostnaden.
 3. Du kan göra dina beställningar via www.super-hobby.se .
 4. Kunden kan välja artiklar, lägga dem i en varukorg och beställa dem från SUPER HOBBY. Innan kunden skickar sin beställning får han eller hon möjlighet att ännu en gång kontrollera alla uppgifter (t.ex. artikelbeteckning, antal artiklar, namn, adress och betalningssätt) och vid behov ändra dem. Först när kunden klickar på knappen ”Skicka beställning” ger kunden SUPER HOBBY ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Kundens beställning bekräftas omedelbart via e-post (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse innebär emellertid inte att erbjudandet om ett köpeavtal godtagits. Ett köpeavtal kommer till stånd först när den beställda varan skickas till kunden.
 5. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt.
 6. Beställningstiden kan vara variera för varje produkt och beror på antalet beställda varor och visas tydligt på vår webbplats under beställningsprocessen (strax ovanför knappen för slutligt godkännande av ordern).
 7. Du kan ändra eller annullera din beställning tills innan leveransen. För att göra detta, kontakta kundtjänst via e-post, telefon eller kontaktformulär som finns på webbplatsen.

III. Leverans

 1. SUPER HOBBY iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt, till en bostadsadress i Sverige.
 2. Angivna leveranstider är endast riktlinjer (ungefärliga tider) och ska inte betraktas som överenskomna. Vid leverans av flera varor bestäms leveranstiden utifrån den vara med längst leveranstid. Kunden har rätt att häva köpet vid en eventuell försening. Kunden uppmanas att häva köpet antingen via e-post eller via brev. Vid hävning pga försenad leverans betalas pengarna tillbaka inom 30 dagar.
 3. Frakt prislistan finns på webbplatsen www.super-hobby.se (Avgifter och fraktvillkor).

IV. Betalningssätt

 1. PayPal är den rekommenderade betalningsformen, betalningen bokförs omgående och ingen avgift tas ut.
 2. PayPal tillåter också betalning med kreditkort.
 3. Det finns möjlighet att göra en vanlig banköverföring (kontonummer anges vid beställning), men betalningen kan dock ta upp till några arbetsdagar, banken kommer att ta ut en avgift för denna åtgärd. Med betalningar i euro är avgiften vanligen 1 euro, men med betalningar i andra valutor kan avgiften vara mycket högre.
 4. Den levererade varan förblir SUPER HOBBY egendom tills fullständig betalning inkommit.

V. Ångerrätt

 1. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden som konsument alltid rätt att ångra sitt köp utan någon speciell anledning inom 14 dagar från det att kunden mottagit varan/varorna.
 2. Kunden kan utöva sin ångerrätt endast om den vara som kunden tagit emot hållits i väsentligen oförändrat skick. Kunden har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera att varan är felfri och fungerar. Om kunden vill returnera varan ska förpackningen återförslutas och varan ska vara oanvänd.
 3. Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett _
 4. Adressen som du ska returnera till:
  SUPER HOBBY.SE
  PJB Hobby Sp. z o.o.
  Ko¼mice Wielkie 781
  32-020 Wieliczka (Polen)
 5. Obs: Vi tar inte emot försändelser skickade mot postförskott
 6. Kunden betalar returkostnader
 7. Eventuella återbetalningar på grund av tillbakadragande av köpet, görs inom 14 dagar efter mottagandet av returvaran.

VI. Lagstadgad reklamationsrätt

 1. Som konsument har kunden alltid rätt att reklamera ett fel oavsett om det är dolt eller synligt. Den lagliga rätten att reklamera gäller i tre år från inköpet. Fel på varan, felleverans eller transportskada ska reklameras inom skälig tid från det att felet upptäcktes.
 2. Reklamation skall anmälas först till kundtjänst genom: formulär är tillgängligt här.
 3. Reklamerad vara går i retur med försäljningskvittot samt reklamationsformuläret som är tillgängligt här till adressen
  SUPER HOBBY.SE
  PJB Hobby Sp. z o.o.
  Ko¼mice Wielkie 781
  32-020 Wieliczka (Polen)
 4. Obs: Vi tar inte emot försändelser skickade mot postförskott
 5. Kostnaden för returfrakten står kunder för. Den återbetalas om reklamationen blir godkänd
 6. Vid retur bör man använda relativt billiga former av frakt. Om du använder orimligt dyra alternativ av fraktkostnader Vi förbehåller oss rätten att vägra ersätta dina fraktkostnader. Om du känner dig tveksam, innan du skickar varorna, kontakta våran kundtjänst.

VII. Personuppgifter och dataskydd

SUPER HOBBY efterfrågar och lagrar personuppgifter som är nödvändiga för avtalet. SUPER HOBBY är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som kunden lämnar och följer de lagstiftade föreskrifterna vid bearbetning av personuppgifter. Kundens uppgifter används för att SUPER HOBBY ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot kunden, såsom att ge kunden god service, olika marknadsföringsaktiviteter och erbjudanden anpassade efter kunden.

VIII. Nya rutiner vid tvistlösning

 1. Om du har problem med en produkt som du har köpt från www.super-hobby.se och inte har kunnat lösa tvisten med SUPER HOBBY, kan du skicka ditt klagomål till EU: s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen).
 2. ODR-plattformen erbjuder konsumenter och näringsidkare inom EU möjlighet att utanför domstol försöka lösa tvister om klagomål på varor som köpts online. Portalen är utformad som en användarvänlig och interaktiv webbplats som är kostnadsfri och tillgänglig på alla officiella EU-språk. Genom att använda ODR-plattformen kan konsumenten och näringsidkaren hitta ett organ för tvistlösning och sedan gå igenom processen för att hitta en lösning på konsumentens klagomål. ODR-plattformen hittar du här: http://ec.europa.eu/odr.

IX. Klausulers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

X. Gällande rätt

För dessa villkor och samtliga rättsförhållanden gäller svensk rätt.