Returer:

Ångerrätt

 1. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden som konsument alltid rätt att ångra sitt köp utan någon speciell anledning inom 14 dagar från det att kunden mottagit varan/varorna.
 2. Kunden kan utöva sin ångerrätt endast om den vara som kunden tagit emot hållits i väsentligen oförändrat skick. Kunden har rätt att öppna förpackningen för att kontrollera att varan är felfri och fungerar. Om kunden vill returnera varan ska förpackningen återförslutas och varan ska vara oanvänd.
 3. Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett
 4. Adressen som du ska returnera till:
  SUPER HOBBY.SE
  PJB Hobby Sp. z o.o.
  Ko¼mice Wielkie 781
  32-020 Wieliczka (Polen)
 5. Obs: Vi tar inte emot försändelser skickade mot postförskott
 6. Kunden betalar returkostnader
 7. Eventuella återbetalningar på grund av tillbakadragande av köpet, görs inom 14 dagar efter mottagandet av returvaran.