Reklamations formulär

Observera:Kom ihåg att bifoga kvittot eller fakturan (kopior godkänns )

Varan som lämnas i retur med utskrivet nedanstående formulär skall skickas till:
PJB - Firma Handlowo Us³ugowa Pawe³ Buchaniec
Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Poland