Statistik

Beställningstiden

Uppgifter baserade på utförda beställningar, visar verkliga tider och inte deklarerade

Produkter från det aktuella erbjudandet


Produkter som tas in på begäran

Detaljerad information om villkoren för beställningsgenomförandet finns på webbplatsen för varje produkt.

Punktlighet av beställningsutförande

Uppgifter visar att det angivna datum på webbplatsen överensstämmer, med den faktiska beställningstiden.

Produkter från det aktuella erbjudandet


Produkter som tas in på begäran

Vi har utvecklat dedikerad lagerhanterings system som integrerar online med vår webbplats och IT-system hos några av våra leverantörer.

Vi genomförde 100% beställningar i tid från det aktuella erbjudandet och följande 0% med högst en dags fördröjning.
Om det gäller produkter som tas in på individuell begäran, genomförde vi {>100% beställningar och följande0% med högst en dags fördröjning.

Utan problem med tillgången på varor genomförde vi 99.97% beställningar från nuvarande erbjudande och 99.55% beställningar för varor som tas in på begäran.
Knappt0.03%beställningar har annullerats på grund av bristen på varorna samt oförmåga att föreslå alternativa produkter.

Det nuvarande erbjudandet är vår egen tidning, som just nu finns 90304 och är klar för omedelbar utskick samt leverantörstidningar
med vilka vi har ett samlat IT-system och ett fast leveransschema (vanligtvis dagligen), inklusive vår egen tidning, får du97350 poster i erbjudandet.

Följande47002 poster som tas in på beställningar individuellt

93.93% av beställningar gäller produkter i det aktuella erbjudandet och 6.07% och produkter som tas in individuellt.

Vi samarbetar för närvarande med 186leverantörer.


Data är baserad på online statistik genererad under perioden: 14.6.2024 - 15.7.2024.

*) Statistik inkluderar inte order där förseningen ligger hos kunden (ändringsförfrågningar, uppskjuten leverans, försenad betalning etc.)
**) Beställningar som läggs på en ledig dag eller sen eftermiddag, efter våra öppettider, eller efter den tid då budföretagen hämtar
leveransen och skickas nästa dag, de räknas om de sändes samma dag.
***) Sammanfattningsdata för alla våra butiker. .